Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning för lönsamhetens skull

Vem har ansvar för hyresavierna? Kanske skrivs de inte längre ut varje månad, men det ska komma in en betalning på rätt belopp till hyresvärden, och den funktionen är viktig att hantera.

Ibland behöver hyran höjas, eftersom fastighetskostnader ökar, men framför allt måste man hålla koll på beloppen och se till att alla verkligen betalar i tid. Att ha koll på ekonomin innebär att man ser till att man får de bidrag och avdrag man har rätt till, att hyresgästerna betalar punktligt och att du själv får in pengar nog för att betala dina egna räkningar. Detta är bara en liten del av allt som gäller ekonomisk förvaltning.

Planering och framförhållning

Hyresgästerna vill förstås ha valuta för sina pengar, och de brukar inte vara sena med att klaga över sådant som inte fungerar. Reparationer är nödvändiga ibland, och det är dyrt, men man får inte blunda för att det kan finnas behov av att byta tak eller göra stambyte på rören. Därför budgeterar man för det och sparar lite pengar varje år så att man kan ta den kostnaden när det behövs.

Anlitar du en expert på ekonomisk förvaltning får du hjälp med framförhållningen och kan budgetera och planera på rätt sätt. Det är en klok åtgärd att ta hjälp med detta, för du får tillgång till ett kontaktnät av ekonomer och jurister och även folk som kan byggregler. Du kan få hjälp med allt från den löpande bokföringen till kontraktsskrivning, tips om bidrag och avdrag eller omförhandling av låneräntor.

Kategorier
Ekonomi

Sluta ett kapitel i företagsboken

Det svåraste du kan göra är att veta när det är dags att sätta stopp för en dröm, som ett eget företag ofta är. Men det är viktigt att avsluta ett kapitel så att du kan påbörja ett nytt och bättre.

Företag som inte går bra, eller som till och med går i konkurs, är något som händer varje dag under hela året. Det kan kännas som ett stort misslyckande för den som startat företaget, men det behöver inte ha något som helst med det att göra. Alla förutsättningar kan vara rätt och ägaren kan arbeta dygnet runt, men ändå vill det bara inte ta fart. Eller så kan det ha varit ett blomstrande företag som plötsligt går rakt åt skogen. Utan att man vet varför det blev så. Då är det viktigt att man vet när det är dags att trampa på bromsen för att avsluta det kapitlet. En förutsättning för att också kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Sök själv eller åt någon annan

En konkursansökan är något som du själv kan lägga in om. Det kan vara för att du känner att du inte kan reda ut finanserna och helt enkelt behöver stoppa och avsluta på bästa sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Men det kan även vara så att någon annan väljer att skicka in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av de som du är skyldig pengar som gör valet. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se

Kategorier
Ekonomi

Lämna lönerna till proffs

Allt som har med löner och lönerapportering att göra är både omfattande och tidsödande. Som företagare är det smidigt att lämna bort hanteringen och istället införa löneoutsourcing.

Vill du inte sätta dig in i alla löneregler utan bara ha en smidig verksamhet som flyter på, där alla får sin lön rätt räknad och betald till sitt konto, kan du som företagare göra det lätt för dig. Du lämnar bara hela lönehanteringen till ett företag som är specialister på löneoutsourcing. Då gör man rätt för sig gentemot de anställda, men man slipper lägga tid på omfattande regler och lagtexter, lönetabeller och sjukersättningsregler, olika kollektivavtal och mycket annat.

Enhetligt och smidigt att hantera

Som chef behöver du bara anställa den personal du vill ha. Själva lönedelen med all lönekörning, utbetalning, rapportering till myndigheterna, kontrolluppgifter med mera sköts av någon annan. Det blir enklare för dig att hantera personalfrågorna, och när det gäller karensdagar eller övertidsregler kan du hänvisa till en expert.

Dessutom, om din egen personal sköter lönerna, har du frågan om sekretess. Oftast är enbart en anställd betrodd att sköta den uppgiften konfidentiellt, men om den personen blir sjuk eller vill ha ledigt, blir det problem. Löner ska betalas varje månad och pausar inte.

Ett företag med löneoutsourcing hanterar dina känsliga lönefrågor professionellt och utan personlig inblandning, och dessutom är de experter på allt kringarbete. Där finns ständigt personal som är uppdaterade om lagar och regler, dina uppgifter finns betryggande på pl

Kategorier
Ekonomi

Hjälp med administration

Ett företag kräver sitt på många olika sätt. Först och främst kärnverksamheten. Det du brinner för och det du får intäkter från. Sedan delen som du inte riktigt brinner för. Redovisning.

Försåvitt ditt företag inte har just redovisning som kärnverksamhet ser du troligen redovisning som ett nödvändigt ont. Riktigt ont är det inte egentligen. Efter vad din redovisning visar för siffror fakturerar du och tjänar pengar. Samarbete med myndigheter och med kunder bygger på en korrekt redovisning.

Den verkliga svårigheten när det gäller redovisning och administration kan ligga i tekniken och i kunskaperna. När man bemästrar den fungerar det oftast. Vad som däremot aldrig ändrar sig är antalet timmar på ett dygn och antalet dagar i veckan. Hur hinner och orkar du med ditt arbete med redovisning?

Anlita en expert

För många av oss lättar stress betydligt och konkret då vi bestämmer oss för att låta en utomstående firma ta hand om vår digitala redovisning. Det känns som om ett ok lyfts från axlarna. Plötsligt finns en hel del mer fri tid och också en övertygelse om att redovisningen sköts på bästa sätt.

Bokföring och övrig redovisning – bokslut och balansräkning – är både densamma och olika för olika företag. Medan vissa tjänster alltid måste utföras är omfattningen av den dagliga redovisningen olika. Vissa av oss föredrar också att sköta delar av redovisningen själva.

Ta kontakt med en kompetent och pålitlig firma inom branschen för ett möte och en offert. Ni kan komma fram till en lösning som frigör tid för dig. Mer information om digital redovisning på denna hemsida: digitalredovisning.nu

Kategorier
Juridik

Tryggt med juridisk assistans

Om man är på gång att skriva ett avtal, lämna ett anbud på en upphandling eller befinner sig i en rättstvist kan man med en affärsjurist vid sin sida vara säker på att allt går rätt till.

Ett mindre företag kan ibland behöva en affärsjurist för att parera mellan lagar och paragrafer. Ett tips kan vara att redan vid starten se vilka advokatfirmor som finns att tillgå och vilka tjänster de tillhandahåller. Om det skulle uppstå en situation där man behöver rättslig hjälp vet man då redan vart man ska vända sig. Ju större företaget blir, antingen i omsättning eller antal projekt som behöver utförliga avtal, desto större blir behovet av en jurist.

Juridisk hjälp är en del av företaget

Vissa företag arbetar i branscher där avtal och krav på dokumentation är en del av vardagen. Då kanske det är dags att skaffa en jurist som ägnar större delen av sin tid företaget, vilket gör att man blir en viktig kund för advokatfirman. Det kan ge en del fördelar i det långa loppet.

Vilka tjänster erbjuder affärsjurister

De flesta erbjuder liknande tjänster. Skillnaden kan dock vara att vissa profilerar sig mot specifika områden. Stora juristfirmor kan ha specialister inom många olika områden. Här är några av dem:

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Fordringsrätt
  • Arbetsrätt
  • Offentlig upphandling

Det är bara några av tjänsterna som jurister inriktade på affärsrätt kan hjälpa till med. Vad behöver företaget? Ta en funderare och samla information så den finns nära till hands om, eller när det dyker upp ett behov. Du kan läsa mer om affärsjuridik på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

Kategorier
Företag

Viktigt att se över säkerheten på företaget

När den nya tekniken har utvecklats har också brottsligheten förändrats. Risken att utsättas för stöld av känslig information och tillgångar har ökat markant. Men det finns hjälp att få.

Idag sker många stölder genom att kriminella tar sig in digitalt i databaser och stjäl information och viktiga dokument. För att kunna förhindra detta måste man som företag ligga steget före och se till att dessa brottslingar inte har någon möjlighet att komma åt känslig information. Det gäller att tidigt göra upp en plan för hur man bäst kan skydda både tillgångar, material och information på bästa sätt. Säkerheten måste helt anpassas efter både företaget och verksamheten. Eftersom hoten kan se ut på många olika sätt kan det vara bra att få säkerhetsrådgivning utifrån av ett erfaret säkerhetsföretag.

Säkerhetsrådgivning även som privatperson

För att man ska kunna sätta upp ett skydd måste man först göra en riskanalys och ta reda på vad som behöver skyddas och från vem. Det kan handla om att hindra personer fysiskt från att ta sig in genom bra larm och lås, men också hur man förhindrar att kriminella tar sig in i databaser. Det händer också att man som privatperson kan behöva hjälp med säkerhetsrådgivning. Många kriminella har blivit proffs på att roffa åt sig bankId och att stjäla identiteter. Men man kan även ha en hotbild mot sig och behöva hjälp med skydd. Det finns säkerhetsföretag som arbetar med alla dessa frågor och som kan hjälpa både företag, privatpersoner och organisationer med säkerhetsarbetet. Läs mer om säkerheten på ditt företag på denna hemsida: 2secure.se

Kategorier
Artiklar

Behöver du bokföringshjälp?

Alla näringsidkare måste ha ordnad bokföring. I ett aktiebolag har man oftast en revisor, och kanske något proffs som gör bokföringen. Anlitar du en bokföringsbyrå eller söker du det?

Som ägare till ett aktiebolag har du lite mer regelbundna skyldigheter än vad en enskild firma har. Ju högre omsättning, ju oftare momsredovisning till exempel. Ett aktiebolag brukar ha ganska mycket uppdrag eller försäljning, kanske också personal som ska ha löner. Det är skatter och arbetsgivaravgifter som ska bokas. Lämna bort bokföringen till ett proffs så får du mer tid över för att göra det som är ditt intresse, och företagets egentliga verksamhet.

Bokföring för intressenternas skull

Du måste bokföra enligt Bokföringslagen, men i ett aktiebolag är uppgifter om din verksamhet lite mer offentliga. På exempelvis en sida som Alla Bolag går folk ofta in och tittar. Hur går ditt företag? Omsättning, resultat, verksamhet, styrelsemedlemmar, allt sådant kan man lätt se. Din bokföring ligger till grund för de siffror som visas där och som framgår av din årsredovsning.

Dina intressenter kan gå in och titta. Det är både kunder som tänker göra en stor beställning, platssökande som vill jobba hos dig och leverantörer som ska fundera på att ge dig kredit. Alla har de intresse av att se så att ditt företag går bra och är välskött, så att de kan lita på dig. En bra början på att få ett välskött företag är att lämna bokföringen till proffs. Kanske kan du också få tips om bidrag och avdrag eller hur du kan öka lönsamheten.

Läs mer om bokföring på denna hemsida: bokföringaktiebolag.se

Kategorier
Företag

Vad är företagsrekonstruktion?

Istället för att låta företaget gå i konkurs så kan man få hjälp att upprätthålla företaget med hjälp av en företagsrekonstruktion. Hur detta görs och vad det är kan du läsa mer om nedan.

Inte alla företag blir särskilt lyckade, så är det bara. Man får en idé och tycker att allting låter så bra men sedan i efterhand kan det bli precis tvärtom. Många företag går i konkurs just på grund av dåliga idéer men en del företag som kämpat och som det gått riktigt bra för, kan också bli stående framför en konkurs. Men det finns sätt att undvika en sådan, i alla fall om det bedöms möjligt i tingsrätten. Istället för att gå i konkurs, som är något definitivt, så kan man få hjälp att behålla sitt företag med hjälp av en företagsrekonstruktion.

Att undvika konkurs

En företagsrekonstruktion innebär kort och gott att man försöker avveckla företagets skulder utan konkurs. Det är tingsrätten som avgör om detta ens är möjligt och går att genomföra. Man skickar in begäran om rekonstruktion dit och sedan ska de ta ett beslut om det är möjligt eller inte. Efter en avslutad företagsrekonstruktion är det meningen att företaget ifråga ska kunna fortsätta sin verksamhet, men då utan några skulder. I vissa fall fungerar det inte så, utan företaget försätts i direkt konkurs, det blir då med andra ord definitivt. Det är antingen den person som står i skuld eller de borgenärer som lånat ut pengar som skickar in ansökan om företagsrekonstruktion.

Kategorier
Ekonomi

När skulderna blir övermäktiga

Tingsrätten kan fatta beslut om att begära din verksamhet i kurs. Det görs när det inte är möjligt för dig att fortsätta driva företaget. Både gäldenären och borgenären kan ansöka om konkurs.

Det är inte alltid det går som man tänkt sig. Du hade säkert stora planer och ambitioner med ditt företag. Du skulle stadigt och successivt växa och kunna erövra mer och mer. Men livet som egenföretagare är sällan en dans på rosor. När det gått dåligt en längre tid finns det tyvärr sällan något annat alternativ än att kasta in handduken. Med andra ord kallas det för att gå i konkurs. Att ansöka om konkurs gör man när skulderna har blivit så pass höga att det inte är möjligt att fortsätta driva verksamheten. När du går i konkurs tar du alla överblivna tillgångar och betalar alla skulder du kan. Därefter är det slut på sagan om ditt företag. I alla fall för den här gången.

De beslutar om konkurs

När det handlar om skulder finns i regel två aktörer: gäldenär och borgenär. Den förstnämnda är den som är skuldsatt och den sistnämnda är den som ska ha betalt. Det är värt att veta att både gäldenären och borgenären kan ta beslut om att ansöka om att försätta en person eller företag i konkurs. Men det är inte någon av dem som beslutar om konkurs ska infalla eller inte. Det är tingsrätten efter en domstolsförhandling. Om konkursen går igenom slutar ditt bolag att existera och kan inte längre krävas på pengar. Läs mer om konkurs på denna hemsida: https://www.konkursen.nu/

Kategorier
Ekonomi

Behöver du en specialist på redovisning i Göteborg?

En firma kan gå hur bra som helst, men när det är full fart på affärerna får man inte glömma bort att ha kontroll på finanserna. Bokföringen är en viktig del i att behålla ekonomisk överblick.

Löpande bokföring av företagets affärshändelser är inte bara ett tvång, utan också ett verktyg för att analysera hur företaget går. Från rapporterna i redovisningen kan du få ledtrådar till hur du kan förbättra lönsamheten ännu mer. Du ser vad som kostar mest pengar. vilka kunder som köper mest, vilka produkter som är svårsålda och vad du kan spara in på. En specialist på redovisning i Göteborg kan ge dig snabba och träffsäkra råd.

Redovisning när den är som bäst

Att ta hjälp med redovisningen är något av det smartaste du kan göra, för om du anlitar en expert blir jobbet rätt gjort direkt. Efter en dag med kundservice och säljbesök kan det ta emot att sätta sig med bokföringen också. Bokföringslagen föreskriver att alla näringsidkare ska ha löpande redovisning av sina transaktioner.

I praktiken samlar man ofta papper i en liten hög, och den som har vana bokar snabbt in dem i datorn. Är man osäker, bokar fel eller låter papper ligga för att man inte vet vad man ska göra med dem, blir kvittohögen snabbt stor. Tar du hjälp av en expert får du dels de löpande affärshändelserna bokade, men du får också rådgivning om moms, avdrag och bidrag. Du kan ställa frågor och få värdefulla tips om utdelning och skatt.