Vad är punktskatt?

Punktskatt är något som innebär en extra skatt på vissa varor; en indirekt skatt som kan liknas vid ett styrmedel. Syftet kan vara att minska på konsumtionen av varugruppen i fråga och att samtidigt öka inkomsterna till staten.

Intäkterna från en punktskatt kan även användas för finansiering av statliga åtgärder som tas – och som är kopplade till – varan i fråga. Allra tydligast illustrerat av Koldioxidskatt och exempelvis arbete med att förbättra miljön. Med en indirekt skatt menas att skatten i fråga redan är inbakad i priset. När en punktskatt används som ett styrmedel för att, som sagt, exempelvis minska en konsumtion så kallas det för en Pigouviansk Skatt.

I Sverige finns tre stycken vanliga punktskatter: Alkohol, Tobak och Energi. Många tror att detta är unikt och att Sverige – givet att vi är ett land som i jämförelse med andra länder har hög skatt – är det enda landet som använder punktskatt. Det stämmer inte. EU har tagit fram bestämmelser för punktskatt och där länderna ska beskatta energiprodukter – exempelvis elektricitet och bränslen – tobak och alkohol. Sedan är det upp till varje enskilt medlemsland att själva bestämma om någon annan vara ska ha punktskatt. Det viktiga där är då att den punktskatten inte är diskriminerande mot varor från andra EU-länder.

Punktskatt alkohol – därför finns den

Hur mycket punktskatt man får betala för alkohol är olika och beror på vilken typ av dryck det handlar om samt vilken procent denna har. I Sverige har vi punktskatt på alkohol som A) tillverkas i Sverige B) förs in i Sverige från ett annat EU-land och C) importeras till Sverige från ett land utanför EU.

Syftet med denna punktskatt är tydligt: man vill, genom ett högre pris, minska på konsumtionen av öl, vin och starksprit. Detta för att öka folkhälsan och minska kostnaderna som en överkonsumtion kan leda till – både i sociala kostnader och i form av medicinska sådana. Ett annat syfte är att öka intäkterna till statskassan. Skatten i fråga ska aldrig ligga för högt i förhållande till andra EU-länder.

Ett exempel på punktskatt för en vara kan ses genom en öl som har alkoholhalten 5,0 och med en volym om en liter. Där blir skatten 10.10 kr/liter. Detta då skatten för öl med en procenthalt över 2.8 % sedan 2017 ligger på 2.02 kronor/volymliter. Viktigt att tillägga är att import av alkoholhaltiga drycker även bär en annan kostnad. Detta i form av en tullavgift.

Punktskatt tobak – vad inkluderas?

Tobaksskatten i Sverige gäller följande varor – Cigaretter, Cigarrer, cigariller, röktobak, tuggtobak och snus – och ser ut enligt följande:

  • Cigaretter – 1.60 kr/cigarett. Plus då en procent av priset i detaljhandeln.
  • Cigarrer och Cigariller – 1.41 kronor/styck.
  • Rök- och råtobak – 1957 kronor/kilo.
  • Snus – 459 kronor/kilo
  • Tuggtobak – 506 kronor/kilo.

Precis som med alkoholskatt och punktskatt för alkoholhaltiga drycker så används punktskatt för tobak för att minska konsumtionen. De flesta är medvetna om att rökning och snusning är negativt för den egna hälsan. Genom en höjd skatt kan man få fler att fimpa för gott. Intäkterna används dels i att förebygga och att få yngre människor att inte börja och dels också för att finansiera exempelvis vård som rökning och bruk av tobak kan föra med sig.

Återbetalning punktskatt

Man kan söka återbetalning av punktskatt hos Skatteverket. Det kan då gälla exempelvis skatt på bränsle eller energi som man förbrukat inom den egna verksamheten. Ansökan ska göras via Skatteverket – ej via mail eller via post – och den ska skickas så att Skatteverket får den inom tre år efter utgången av det kalenderår, den kalendermånad eller kalenderkvartal som ansökan i fråga avser.

Det kan ske återbetalning för energiskatt, koldioxidskatt eller exempelvis svavelskatt. Hur mycket – man kan få tillbaka delar av eller hela beloppet – man får tillbaka avgörs till stor del av vilken typ av verksamhet man har och där förbrukningen således har skett. Man kan alltid kontakta Skatteverket och få svar på frågor gällande detta.