Kategorier
HLR

Få livsviktig kunskap genom en HLR-utbildning i Stockholm

Allt för många människor drabbas av hjärtstopp varje år. I dessa situationer är det av yttersta vikt att medmänniskor vet hur de ska agera snabbt och korrekt. Genom att delta i en HLR-utbildning i Stockholm kan du få den rätta kunskapen inom hjärt-lungräddning.

Visste ni att varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige? Tyvärr överlever endast cirka 1500 av dessa hjärtstopp. Det är tack vare personer i deras närhet som omedelbart agerar och utför hjärt- och lungräddning. Dessa siffror är alarmerande och det är dags för en förändring.

Vi kan inte förhindra att hjärtstopp inträffar, men vi kan ändra på vår kunskap om hur vi ska agera i sådana situationer. De första minuterna efter ett hjärtstopp är avgörande för att öka överlevnadschanserna. Genom att lära dig att utföra hjärt-lungräddning kan du rädda liv. Tveka därför inte, anmäl dig till en HLR-utbildning i Stockholm och lär dig allt du behöver veta.

HLR-utbildning är tillgänglig för alla

Det första steget är att hitta en hjärt-lungräddningsutbildning nära dig i Stockholm. Utbildningar erbjuds även i städer som Göteborg och Malmö. När du har hittat en lämplig utbildning är det dags att boka din plats. Utbildningen tar inte lång tid, men under den korta tiden kommer du att få livsviktig information.

På HLR-utbildningen kommer du att lära dig steg för steg hur du ska agera vid ett hjärtstopp. Du kommer också att få möjlighet att träna på en docka i mänsklig storlek för att få en känsla av hur det är att utföra HLR. Utbildningen kommer även att täcka ämnen som hur hårt du bör trycka och i vilken takt kompressionerna ska utföras.