Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning för lönsamhetens skull

Vem har ansvar för hyresavierna? Kanske skrivs de inte längre ut varje månad, men det ska komma in en betalning på rätt belopp till hyresvärden, och den funktionen är viktig att hantera.

Ibland behöver hyran höjas, eftersom fastighetskostnader ökar, men framför allt måste man hålla koll på beloppen och se till att alla verkligen betalar i tid. Att ha koll på ekonomin innebär att man ser till att man får de bidrag och avdrag man har rätt till, att hyresgästerna betalar punktligt och att du själv får in pengar nog för att betala dina egna räkningar. Detta är bara en liten del av allt som gäller ekonomisk förvaltning.

Planering och framförhållning

Hyresgästerna vill förstås ha valuta för sina pengar, och de brukar inte vara sena med att klaga över sådant som inte fungerar. Reparationer är nödvändiga ibland, och det är dyrt, men man får inte blunda för att det kan finnas behov av att byta tak eller göra stambyte på rören. Därför budgeterar man för det och sparar lite pengar varje år så att man kan ta den kostnaden när det behövs.

Anlitar du en expert på ekonomisk förvaltning får du hjälp med framförhållningen och kan budgetera och planera på rätt sätt. Det är en klok åtgärd att ta hjälp med detta, för du får tillgång till ett kontaktnät av ekonomer och jurister och även folk som kan byggregler. Du kan få hjälp med allt från den löpande bokföringen till kontraktsskrivning, tips om bidrag och avdrag eller omförhandling av låneräntor.