Kategorier
Säkerhet

Ansulex är ett effektivt släcksystem

Ansulex är ett automatiskt släcksystem som förhindrar spridning av bränder. Systemet används framförallt i kök där det kan uppstå svårsläckta eldsvådor.

Kök är miljöer med hög risk för bränder. Olja i kombination med heta plattor eller öppna gaslågor kan plötsligt börja brinna. Om det börjar brinna i en kastrull i hemmet kan man snabbt lägga på ett lock men i professionella kök kan detta vara svårt att genomföra. Skulle det börja brinna i en kastrull eller stekpanna så ska man emellertid aldrig försöka släcka elden med vatten.

Faran med vatten och olja är att vattnet omedelbart omvandlas till ett moln av ånga. Vattenångan sprids snabbt i luften och kan då kasta iväg brinnande olja vilket medför stor risk för att elden snabbt sprids. Av denna anledning behöver man i ett professionellt kök arbeta brandförebyggande för att eldsvådor inte ska uppstå men man kan aldrig komma ifrån riskerna helt och hållet.

Ansulex är ett specialanpassat släcksystem som agerar snabbt och effektivt

Eftersom alla kök ser olika ut så kan det vara svårt att hitta ett släcksystem som fungerar i alla lägen. Anlitar man ett företag som arbetar med Ansulex släcksystem så går det att skräddarsy systemet efter alla olika typer av lokaler. Det behöver inte aktiveras manuellt utan känner automatiskt av, och reagerar om det uppstår en eldsvåda.

Släcksystemet sprutar ut en vätska som förvandlas till skum och förhindrar att elden sprider sig. Systemet emulgerar dessutom det fett som börjat brinna. Vätskan som sprutas ut är miljövänlig och den är inte skadlig att inandas. När man kontaktar ett företag som installerar Ansulex får man, efter ett kontrollbesök, en offert och ett förslag på hur systemet kan anpassas till lokalerna. Det är en långsiktig investering som kräver minimalt med underhåll och installatören erbjuder regelbunden service för att hålla det i bästa skick.