Kategorier
Säkerhet

Ansulex är ett effektivt släcksystem

Ansulex är ett automatiskt släcksystem som förhindrar spridning av bränder. Systemet används framförallt i kök där det kan uppstå svårsläckta eldsvådor.

Kök är miljöer med hög risk för bränder. Olja i kombination med heta plattor eller öppna gaslågor kan plötsligt börja brinna. Om det börjar brinna i en kastrull i hemmet kan man snabbt lägga på ett lock men i professionella kök kan detta vara svårt att genomföra. Skulle det börja brinna i en kastrull eller stekpanna så ska man emellertid aldrig försöka släcka elden med vatten.

Faran med vatten och olja är att vattnet omedelbart omvandlas till ett moln av ånga. Vattenångan sprids snabbt i luften och kan då kasta iväg brinnande olja vilket medför stor risk för att elden snabbt sprids. Av denna anledning behöver man i ett professionellt kök arbeta brandförebyggande för att eldsvådor inte ska uppstå men man kan aldrig komma ifrån riskerna helt och hållet.

Ansulex är ett specialanpassat släcksystem som agerar snabbt och effektivt

Eftersom alla kök ser olika ut så kan det vara svårt att hitta ett släcksystem som fungerar i alla lägen. Anlitar man ett företag som arbetar med Ansulex släcksystem så går det att skräddarsy systemet efter alla olika typer av lokaler. Det behöver inte aktiveras manuellt utan känner automatiskt av, och reagerar om det uppstår en eldsvåda.

Släcksystemet sprutar ut en vätska som förvandlas till skum och förhindrar att elden sprider sig. Systemet emulgerar dessutom det fett som börjat brinna. Vätskan som sprutas ut är miljövänlig och den är inte skadlig att inandas. När man kontaktar ett företag som installerar Ansulex får man, efter ett kontrollbesök, en offert och ett förslag på hur systemet kan anpassas till lokalerna. Det är en långsiktig investering som kräver minimalt med underhåll och installatören erbjuder regelbunden service för att hålla det i bästa skick.

Kategorier
Kontorsstädning

Förbättra arbetsmiljön med kontorsstädning i Göteborg

Arbetsmiljön på ett kontor är av avgörande betydelse för produktiviteten och trivseln hos dess anställda. En faktor som ofta förbises, men som spelar en viktig roll, är kontorsstädning i Göteborg. Rena och fräscha lokaler är grundläggande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. När vi talar om att förbättra arbetsmiljön är det lätt att tänka på faktorer som ergonomiska möbler och bra belysning. Men det är lika viktigt att upprätthålla renlighet och ordning på kontoret. Kontorsstädning i Göteborg är en nyckelkomponent för att säkerställa detta.

Oavsett om det är ett litet kontor eller ett stort företag med många anställda, krävs regelbunden städning. Dammtussar och smutsiga golv är inte bara oestetiska, de kan också utgöra en hälsorisk. Anställda som tillbringar sina dagar i en smutsig och oordnad miljö kan drabbas av hälsoproblem och förlora sin arbetsmotivation.

Daglig kontorsstädning

För att upprätthålla en ren och trivsam arbetsmiljö är daglig kontorsstädning ett måste. Detta inkluderar grundläggande uppgifter som dammsugning, dammtorkning och rengöring av fläckar på dörrar och skrivbord. Särskilt under årstider när grus och smuts följer med in i lokalerna är dammsugning en oumbärlig uppgift.

Utöver de vanliga städuppgifterna är det viktigt att uppmärksamma köket och toaletterna. Dessa områden är ofta högriskzoner när det gäller smittspridning och hygien. I köket bör det finnas regelbunden diskning och rengöring av ytor. Kaffemaskinen bör alltid vara påfylld, och mjölk och andra förnödenheter bör vara tillgängliga för de anställda. När det kommer till toaletterna är hög hygien av yttersta vikt. En professionell städfirma bör se till att toaletterna rengörs noggrant och att det alltid finns tillräckligt med förnödenheter som tvål och toalettpapper.

Standard eller anpassad lösning

Många företag erbjuder olika nivåer av kontorsstädning, från grundläggande standardtjänster till mer omfattande lösningar. Valet av städnivå beror på företagets specifika behov och budget. Det är dock viktigt att komma ihåg att standardstädning alltid bör vara tillräcklig för att upprätthålla en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Ett rent och välskött kontor är inte bara en estetiskt tilltalande plats, det är också en plats där de anställda kan trivas och vara produktiva. Kontorsstädning i Göteborg är en investering i både arbetsmiljön och företagets framgång. Genom att outsourca städningen till en pålitlig och professionell städfirma kan företaget säkerställa att dess lokaler alltid är rena och fräscha, vilket leder till nöjda anställda och chefer. Så varför inte ta hjälp av en kvalificerad städfirma och skapa en mer gynnsam arbetsmiljö för alla? För mer information se www.kontorsstädninggöteborg.biz.

Kategorier
Rekrytering

Rusta och Matcha 2 i Göteborg – vad är det?

Med hjälp av Rusta och Matcha i Göteborg kan den som är arbetssökande få hjälp och stöd för att hitta rätt arbetsgivare eller hitta en passande utbildning.

Arbetslöshet kan drabba vem som helst helt oberoende av ålder, utbildning eller erfarenhet. Det kan vara en arbetslöshet som beror på många olika saker, som att företag väljer att gå i en ny riktning eller att företag läggs ner. Men det kan även vara sådant som att den anställde inte längre kan uppfylla kraven för jobbet eller för att positionen plötsligt kräver mer än tidigare.

För att kunna få ut fler människor i arbetslivet finns det en hel del olika åtgärder som tas från Arbetsförmedlingens sida. En av dessa åtgärder kallas för Rusta och Matcha 2 och är tillgängligt för alla som är arbetslösa och som vill få lite extra stöd eller hjälp. Därför kan det vara bra att titta på vad detta innebär ifall du är en av dem som just nu söker ett nytt jobb.

Hitta rätt med Rusta och Matcha 2 Göteborg

Rusta och Matcha 2 i Göteborg, eller ROM2, är en satsning som går ut på att hitta rätt arbete för den arbetssökande och samtidigt hitta rätt personal för arbetsgivare. Det gör att det är en åtgärd som många arbetsgivare tackar för och ser fram emot med öppna armar. Något som gör att det blir betydligt enklare att hitta en passande match för båda parter.

Inom Rusta och Matcha 2 finns det också mer än bara arbetsmöjligheter och möjligheter för matchningar. För dig som är arbetssökande går det också att få tips och råd gällande passande utbildningar. Det kan vara utbildningar som gör att du kommer vidare i din karriär eller att du hittar en helt ny bana att söka jobb inom.

Kategorier
Flytt

Företagsflytt – tips och råd inför flytten 

En företagsflytt är en speciell typ av flytt. Det handlar om en massa små detaljer som måste sammanfogas till en större helhet. Att flytta ett helt företag är någonting som kräver kunskap, erfarenhet och en grundläggande, minutiös planering. Det talande är att en företagsflytt måste ske utan misstag. Varje misstag kommer nämligen att innebära en förlust i tid – och ingen annanstans kan devisen om att tid är pengar vara så träffande. 

För – det handlar om just det. Ska man flytta maskiner, möbler, kontorsutrustning, elektronik, datorer, dokument och en massa andra inventarier så måste man göra detta på ett sätt som möjliggör en snabb uppstart i de nya lokalerna.

 Vad händer om en massa saker försvinner? Vad händer om någonting går sönder – och vad händer om man inte hinner packa upp och installera allt i tid? Det innebär att de anställda inte kan komma igång med sina arbeten – och att företaget, som en direkt följd av detta, också kommer att förlora pengar. 

Rätt flyttfirma är ett måste 

Här nedan tänkte vi ge några tips om en företagsflytt och förhoppningsvis hjälpa er till en sömlös, smidig sådan då det väl är dags. Tipsen ser ut som följer: 

  • Planera i god tid. Se till att kontakta en flyttfirma tidigt. De mest erfarna – och de du ska anlita – brukar ha två månader som en absolut måttstock gällande planeringen av en företagsflytt. Planeringen inkluderar allt från inventering, räkna på exempelvis flyttkartonger, på hur många lastbilar som krävs samt på att avsätta tillräckligt mycket personal – och samtidigt också välja en rutt som passar. 
  • Välj rätt flyttfirma. Det här är det absolut viktigaste tipset. En företagsflytt är ingen vanlig flytt och det innebär att man heller inte kan anlita vilken flyttfirma som helst. Man måste säkerställa kvalitet och det gör man primärt genom att A) se över erfarenhet och B) verifiera den genom att kontakta referenser. Tyvärr så ser man att många flyttföretag, på ett mer slentrianmässigt sätt, skriver att de erbjuder en företagsflytt som en del av sina tjänster. Få av dessa vet hur en sådan ska genomföras. 
Kategorier
Ekonomi

Facilitera styrelsearbetet för din bostadsrättsförening

Genom ekonomisk förvaltning kan du och din styrelse frigöra mer tid för att utveckla er förening och avlasta er från tidskrävande bokföring och andra ekonomiska rapporter. Föreningsarbete är ett stort ansvar, och det kräver noggrann dokumentation och redovisning för att möta medlemmarnas behov och upprätthålla föreningsdemokratin och insynen. För att uppnå detta behöver styrelsen ha tillgång till tillräckligt med tid och energi samtidigt som de behöver utveckla föreningen och ta den till nästa nivå.

Många som har suttit i styrelsen känner igen sig i de stressiga dagarna, och ibland till och med timmarna, innan de ekonomiska boksluten och årsredovisningarna ska presenteras för medlemmarna. Ett år fyllt av utmaningar och ansvar, där ekonomin har varit en konstant källa till bekymmer. Allt detta sker dessutom på fritiden och riskerar att påverka familjelivet, vila och andra intressen negativt. Samtidigt måste medlemmarnas förtroende upprätthållas, och deras krav måste mötas. Med hjälp av ekonomisk förvaltning kan du plötsligt skapa utrymme i din kalender.

Simplifiera administrationen och fokusera på utveckling

Genom att ta stöd av en professionell förvaltare kan du avlasta dig själv och resten av styrelsen från det tungrodda pappersarbetet och den administrativa bördan. Kan du föreställa dig hur mycket lättare det skulle vara om någon annan tog hand om detta åt dig? Förvaltaren kan ta på sig ansvaret för bokföring, bokslut, fakturahantering och avtalsupprättande – eller så mycket eller lite som ni behöver. Detta innebär att ni plötsligt får tid över för andra viktiga uppgifter. Förvaltaren erbjuder inte bara avlastning i ekonomiska frågor. Ni får även en skräddarsydd planering och förslag på hur ni kan utveckla föreningen ekonomiskt. Med ekonomiskt ansvar borttaget från era axlar kan ni äntligen sätta era utvecklingsplaner i verket.

Ekonomisk förvaltning är en resurs som kan underlätta styrelsearbetet i din bostadsrättsförening. Genom att outsourca den ekonomiska administrationen till en professionell förvaltare kan du och din styrelse frigöra tid och energi som kan användas för att driva föreningen framåt. Ni slipper de stressiga sista minuterna inför bokslut och årsredovisningar och kan istället fokusera på att utveckla och förbättra föreningen för era medlemmar. Så låt ekonomisk förvaltning trolla fram tid och möjligheter för din bostadsrättsförening. Det är en investering som kan betala sig i form av en mer effektiv och välmående förening.

Kategorier
Flytt

Effektivisera din företagsflytt i Stockholm

När företagslivet blomstrar och utvecklas, kommer det ofta en tidpunkt då du behöver överväga en kontorsflytt. Det är en spännande men utmanande process, och när du delar den med din bästa vän och affärspartner blir det inte bara en affärsrelaterad övergång utan också en personlig resa. I detta sammanhang är det avgörande att överväga att anlita professionell hjälp för att göra företagsflytten i Stockholm smidig och effektiv.

Ni har känt varandra sedan barndomen och har skapat ett framgångsrikt företag tillsammans. Efter gymnasiet tog ni steget att starta företag och har sedan dess arbetat sida vid sida. Ert samarbete har stärkts genom åren, och nu, efter att företaget har vuxit och kräver utökade resurser, står ni inför utmaningen att flytta till nya och större lokaler. Det är en spännande fas, men även en krävande tidpunkt där professionell hjälp kan göra en stor skillnad.

Företagsflytt i Stockholm: När och varför

Efter några framgångsrika år behöver ni utöka och anställa fler medarbetare, vilket kräver en större arbetsplats. Detta är där företagsflytten kommer in i bilden. Att anställa en professionell flyttfirma i Stockholm blir avgörande för att göra övergången smidig. Att förlita sig på experterna för att hantera företagsflytt i Stockholm från packning till transport och upppackning ger er möjligheten att fokusera på det ni är bäst på – att driva företaget.

När beslutet att anlita en flyttfirma är taget, öppnar sig en värld av fördelar. Dessa specialister har erfarenhet och kunskap om företagsflyttar, vilket gör processen effektiv och välorganiserad. Genom att delegera uppgiften till experter kan ni undvika onödig stress och fokusera på att hålla företagsverksamheten igång.

Smidig och bekymmersfri flytt

Att överlåta företagsflytten i Stockholm till professionella innebär att ni kan luta er tillbaka och se på medan ert företagsliv fortsätter att blomstra. Med den extra hjälpen kommer ni inte bara att spara tid och energi utan också undvika eventuella överraskningar eller förseningar. En smidig och bekymmersfri flytt skapar en positiv inverkan på hela företagets dynamik.

Att arbeta med sin bästa vän i affärsvärlden är en unik resa som kräver både passion och professionalism. När det är dags att ta steget mot nya utrymmen är det klokt att överväga fördelarna med att anlita en flyttfirma i Stockholm. Genom att delegera den komplexa processen till experter kan ni fortsätta er framgångsresa utan onödiga hinder. Så fortsätt att blomstra, både som affärspartners och som vänner, medan ni tar företaget till nya höjder genom en smidig och effektiv företagsflytt.

Kategorier
Rekrytering

Hur en VD-rekrytering går till

Vid rekrytering av en VD kan det behövas andra åtgärder än vad som normalt sker vid rekrytering. Det är då det kan vara bra att ta hjälp av proffs inom området.

En rekrytering kan vara en mycket stressande och svår situation för alla inblandade. Men trots att det är svårt att vara den som söker en tjänst, eller som ska tillträda den, så är det oftast tuffast för den som anställer. Det är en lång process som kan ta många månader innan den går i hamn. Och under den tiden kostar det både tid, pengar och energi av alla parter.

Av den anledningen är det många som väljer att ta hjälp med rekrytering av ny personal. Det är ett bra tillvägagångssätt vem det än är som ska tillsättas. Men när det gäller rekrytering av en VD så är det oftast mer noga än normalt att hitta det som är rätt. Det är en position med hög lön och som dessutom har en stor makt och påverkan på företaget.

Rekrytering av en VD

Den som aldrig har varit med om processen under en VD-rekrytering kan bli förvånad över hur avancerat det kan vara. I många fall handlar det inte enbart om att specificera behov och vilken roll som ska fyllas. Det gäller även att hitta någon som är perfekt för rollen, även som person. Kemin mellan VD och styrelsen kan i många fall vara viktigare än kompetens.

Idag är det vanligt att många roller som VD tillsätts utan att det ens har kommit ut någon annons för tjänsten. Istället sköts rekryteringen av proffs som ofta redan har ögonen på kompetenta personer som kan passa in på nya tjänster som dyker upp. Det kallas för headhunting och kan i många fall ske även om den tilltänkta redan har ett jobb.

Kategorier
Artiklar

Allt ni behöver med modernt kassasystem för restaurang

Framtiden kommer snabbt, och det är viktigt att ni som äger eller förvaltar en restaurang använder er av det allra senaste för att hantera ert kassasystem.

Några av fördelarna med ett modernt kassasystem är att det öppnar fler sätt för kunden att betala. Det finns inte så många företag som erbjuder möjligheten att kombinera traditionella betalningsmetoder med det senaste. Men när ni har att göra med en expert på kassasystem för restauranger så behöver ni inte fundera så mycket på det.

Ni kan till exempel skicka en betallänk via sms till er kund, och erbjuda nästa kund möjligheten att betala med swish. För den som önskar så är det fortfarande möjligt att betala med kort eller annat betalsystem. Det finns inga gränser för vad ert kassasystem klarar av när ni håller er riktigt moderna.

Kassasystem för restaurang som klarar mer än bara betalning

Såklart är betalningen det viktigaste. Pengarna rullar in på kontot och ni jobbar vidare med att utveckla er restaurang. Men med ett modernt kassasystem får ni mer än så. Till exempel så kan ni få ett automatiserat bokföringsunderlag. Vilken lyx. Det är såklart också inkluderat att ni har tillgång till en adminportal för analyser, rapporter och menyhantering.

Ni kan också erbjuda presentkort, rabatter och ni har möjligheten att hantera fakturor. Allt blir enklare med ett bra kassasystem. Det är inte ens ett problem om ni önskar installera självbetjäning. Allt är möjligt så fort ni kontaktar experter på kassasystem för restauranger. Smidigare kassasystem resulterar i nöjdare gäster, fler kunder och mer pengar.

Kategorier
HLR

Få livsviktig kunskap genom en HLR-utbildning i Stockholm

Allt för många människor drabbas av hjärtstopp varje år. I dessa situationer är det av yttersta vikt att medmänniskor vet hur de ska agera snabbt och korrekt. Genom att delta i en HLR-utbildning i Stockholm kan du få den rätta kunskapen inom hjärt-lungräddning.

Visste ni att varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige? Tyvärr överlever endast cirka 1500 av dessa hjärtstopp. Det är tack vare personer i deras närhet som omedelbart agerar och utför hjärt- och lungräddning. Dessa siffror är alarmerande och det är dags för en förändring.

Vi kan inte förhindra att hjärtstopp inträffar, men vi kan ändra på vår kunskap om hur vi ska agera i sådana situationer. De första minuterna efter ett hjärtstopp är avgörande för att öka överlevnadschanserna. Genom att lära dig att utföra hjärt-lungräddning kan du rädda liv. Tveka därför inte, anmäl dig till en HLR-utbildning i Stockholm och lär dig allt du behöver veta.

HLR-utbildning är tillgänglig för alla

Det första steget är att hitta en hjärt-lungräddningsutbildning nära dig i Stockholm. Utbildningar erbjuds även i städer som Göteborg och Malmö. När du har hittat en lämplig utbildning är det dags att boka din plats. Utbildningen tar inte lång tid, men under den korta tiden kommer du att få livsviktig information.

På HLR-utbildningen kommer du att lära dig steg för steg hur du ska agera vid ett hjärtstopp. Du kommer också att få möjlighet att träna på en docka i mänsklig storlek för att få en känsla av hur det är att utföra HLR. Utbildningen kommer även att täcka ämnen som hur hårt du bör trycka och i vilken takt kompressionerna ska utföras.

Kategorier
Företag

Så kan en förvaringslåda i plast styra upp kaoset

Genom att använda en förvaringslåda i plast när du magasinerar dina saker kan ordning upprättas. En förvaringslåda i plast håller dessutom väldigt länge.

Många människor gillar att spara saker. En del resonerar som så att saker kan komma till nytta längre fram. Även den kortaste av repstumpar kan eventuellt få en funktion om man bara väntar länge nog, men till dess upptar repstumpen plats och måste därför förvaras på något sätt.

En förvaringslåda i plast kan vara ett ultimat sätt att förvara saker på. En låda av genomskinlig plast är perfekt att magasinera småsaker i då man lätt kan se vad den innehåller och på så vis hålla koll på sina prylar. Denna funktion kommer extra bra till pass i exempelvis ett förråd där man vill ha god uppsikt över sina saker.

En förvaringslåda i plast som tål det mesta

I hus med källare blir ofta denna underjordiska våning en plats där saker samlas på hög. Kanske är husets förvaringsutrymmen förlagda till källarplanet. Då gäller det att tänka till en extra runda när man köper lådor att lägga sina högt älskade saker i.

En källare är nämligen extra utsatt för översvämningar. Vid riktigt dåligt väder löper vissa källare stor risk att bli översvämmade och detta kan vara förödande för sakerna man sparat i källaren. En förvaringslåda i plast är därför en klok investering till källarförrådet då denna håller eventuellt vatten ute.

Ett bra lock till din förvaringslåda i plast

Det finns fler anledningar att lägga älskade saker i en förvaringslåda i plast när det kommer till källarförvaring. En del källare är så fuktiga att otrevliga dofter kan uppstå. Doften av mögel kan leta sig in genom de flesta av material men en väl tillsluten förvaringslåda av plast kan oftast hålla den ute.

För att klara sig ifrån trista källardofter gäller att sätta ett passande lock på sin förvaringslåda av plast. Gärna ett lock med någon typ av låsanordning eller tätning runt kanten. Dessa lock stänger lådan ordentligt och håller innehållet skyddat från yttre påverkan såsom mögel, vattenläckor och annat som kan förstöra det.