Kategorier
Juridik

Tryggt med juridisk assistans

Om man är på gång att skriva ett avtal, lämna ett anbud på en upphandling eller befinner sig i en rättstvist kan man med en affärsjurist vid sin sida vara säker på att allt går rätt till.

Ett mindre företag kan ibland behöva en affärsjurist för att parera mellan lagar och paragrafer. Ett tips kan vara att redan vid starten se vilka advokatfirmor som finns att tillgå och vilka tjänster de tillhandahåller. Om det skulle uppstå en situation där man behöver rättslig hjälp vet man då redan vart man ska vända sig. Ju större företaget blir, antingen i omsättning eller antal projekt som behöver utförliga avtal, desto större blir behovet av en jurist.

Juridisk hjälp är en del av företaget

Vissa företag arbetar i branscher där avtal och krav på dokumentation är en del av vardagen. Då kanske det är dags att skaffa en jurist som ägnar större delen av sin tid företaget, vilket gör att man blir en viktig kund för advokatfirman. Det kan ge en del fördelar i det långa loppet.

Vilka tjänster erbjuder affärsjurister

De flesta erbjuder liknande tjänster. Skillnaden kan dock vara att vissa profilerar sig mot specifika områden. Stora juristfirmor kan ha specialister inom många olika områden. Här är några av dem:

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Fordringsrätt
  • Arbetsrätt
  • Offentlig upphandling

Det är bara några av tjänsterna som jurister inriktade på affärsrätt kan hjälpa till med. Vad behöver företaget? Ta en funderare och samla information så den finns nära till hands om, eller när det dyker upp ett behov. Du kan läsa mer om affärsjuridik på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se