Kategorier
Ekonomi

Facilitera styrelsearbetet för din bostadsrättsförening

Genom ekonomisk förvaltning kan du och din styrelse frigöra mer tid för att utveckla er förening och avlasta er från tidskrävande bokföring och andra ekonomiska rapporter. Föreningsarbete är ett stort ansvar, och det kräver noggrann dokumentation och redovisning för att möta medlemmarnas behov och upprätthålla föreningsdemokratin och insynen. För att uppnå detta behöver styrelsen ha tillgång till tillräckligt med tid och energi samtidigt som de behöver utveckla föreningen och ta den till nästa nivå.

Många som har suttit i styrelsen känner igen sig i de stressiga dagarna, och ibland till och med timmarna, innan de ekonomiska boksluten och årsredovisningarna ska presenteras för medlemmarna. Ett år fyllt av utmaningar och ansvar, där ekonomin har varit en konstant källa till bekymmer. Allt detta sker dessutom på fritiden och riskerar att påverka familjelivet, vila och andra intressen negativt. Samtidigt måste medlemmarnas förtroende upprätthållas, och deras krav måste mötas. Med hjälp av ekonomisk förvaltning kan du plötsligt skapa utrymme i din kalender.

Simplifiera administrationen och fokusera på utveckling

Genom att ta stöd av en professionell förvaltare kan du avlasta dig själv och resten av styrelsen från det tungrodda pappersarbetet och den administrativa bördan. Kan du föreställa dig hur mycket lättare det skulle vara om någon annan tog hand om detta åt dig? Förvaltaren kan ta på sig ansvaret för bokföring, bokslut, fakturahantering och avtalsupprättande – eller så mycket eller lite som ni behöver. Detta innebär att ni plötsligt får tid över för andra viktiga uppgifter. Förvaltaren erbjuder inte bara avlastning i ekonomiska frågor. Ni får även en skräddarsydd planering och förslag på hur ni kan utveckla föreningen ekonomiskt. Med ekonomiskt ansvar borttaget från era axlar kan ni äntligen sätta era utvecklingsplaner i verket.

Ekonomisk förvaltning är en resurs som kan underlätta styrelsearbetet i din bostadsrättsförening. Genom att outsourca den ekonomiska administrationen till en professionell förvaltare kan du och din styrelse frigöra tid och energi som kan användas för att driva föreningen framåt. Ni slipper de stressiga sista minuterna inför bokslut och årsredovisningar och kan istället fokusera på att utveckla och förbättra föreningen för era medlemmar. Så låt ekonomisk förvaltning trolla fram tid och möjligheter för din bostadsrättsförening. Det är en investering som kan betala sig i form av en mer effektiv och välmående förening.

Kategorier
Ekonomi

Bokföring Stockholm – välj en lösning för dina behov

Bokföring är en extremt viktig del i varje företag. Oavsett om det handlar om en global jätte eller om en lokalt litet enmansföretag så måste bokföringen skötas i enlighet med de lagar och regler som finns. Det svåra med detta är att bokföring tar tid att sköta och att det dessutom inte är helt enkelt att få grepp om vad som ska inkluderas i detta samt hur man ska göra. Genom att välja professionell bokföring i Stockholm så släpper ett ok från axlarna och man kan som företagare fullt ut fokusera på det huvudsakliga område man specialiserat sig på.

Vi lever i en tid där allt fler väljer att testa sina vingar och starta eget. Det handlar ofta om en livslång dröm där man själv kan styra över arbetsuppgifter, arbetstid och – om det går bra – vilken lön man vill plocka ut. Att driva eget är att själv sätta sig i förarsätet även över det egna arbetslivet. Men, det handlar också om att säkerställa att man kan göra det värv man valt att rikta in sig på – utan en massa distraktioner.

En gemensam nämnare mellan många företag som misslyckas handlar om bokföring och övrig administration. Få är medvetna om vilken tid detta kräver och att det även är ett område där man vid misstag också tar stora risker. Man går in som företagare med en förhoppning om att skapa lönsamhet och skapa ett friare liv – men finner sig själv sittande med sin bokföring i Stockholm och lägger ner en stor del av både tid och energi på detta.

Professionell bokföring i Stockholm ger dig mer tid

Här kan man definitivt tjäna på att anlita en redovisningsbyrå som hjälper med bokföring i Stockholm. Genom detta så frigör man den tid som krävs för att få hjulen att rulla: man kan dra in fler uppdrag, man klarar av att slutföra dessa och man får genom detta in nya, friska pengar att använda för vidare utveckling. Ser man till professionell bokföring så handlar det även om rådgivning.

Hur mycket betalar du i skatt och finns det månne något avdrag som du missat att göra i samband med din deklaration? Professionell bokföring innebär att du betalar för en tjänst – men inte sällan så ger just den hjälpen dig en massa pengar tillbaka. Det handlar om en ren investering.

Flexibel bokföring i Stockholm

Idag ser man även att många byråer anpassat sig efter vår tid. Detta innebär att det mesta av bokföring och liknande frågor kan skötas online och där du som företagare inte behöver åka till något kontor med luntor av papper. Redovisningsbyråer skapar skräddarsydda lösningar för din bokföring i Stockholm och hittar system som passar just för dig och din verksamhet.

Detta innebär att du dels kan få bättre priser och dels också att du har all möjlighet att skapa en framtid där ni växer tillsammans: företaget du anlitar för din bokföring i Stockholm ser din utveckling och vet om hur dina behov ser ut. Det borgar för ett lönsamt samarbete i framtiden.

Kategorier
Ekonomi

Redovisningsbyrå är facit för småföretag i Stockholm

Allt du vill är att göra det du älskar. Inte trassla med bokföringen. Eller bli av med halva arvodet till en fakturaservice. Slipp båda delar genom att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm.

Stockholm drar, precis som de flesta andra huvudstäder, till sig människor som drivs av passion och egensinne. Många av dem startar företag för att kunna arbeta med det de älskar, under de former de trivs med. Ett helt fantastiskt upplägg. Om det inte vore för det där med bokföringen. Visserligen finns det aktörer som erbjuder sina kunder att fakturera för sina tjänster utan att ha ett eget företag, men då försvinner oftast en betydande summa från varje arvode. Det finns faktiskt många egenanställda som skulle tjäna på att anlita en proffsig men prisvärd redovisningsbyrå i Stockholm i stället. För de finns.

Redovisningsbyrå behöver inte vara dyrt

Det går ett rykte bland många små entreprenörer i uppstartsfasen att det är ofantligt dyrt att anlita en redovisningsbyrå. Det behöver det inte alls vara. Kostnaden är mycket varierande beroende på vilken byrå du väljer, och påverkas alltid av storleken på din firmas verksamhet. När du inte har så komplicerad bokföring och redovisning att göra i firman kommer det inte heller att kosta skjortan att anlita en redovisningsbyrå. Du vet heller aldrig vilka uppdrag som lurar runt hörnet. Kanske kommer du plötsligt kunna fakturera betydligt mer än du väntat dig? Då är det surt att behöva betala provision på arvodet till en fakturatjänst. Satsa på en redovisningsbyrå redan nu istället.

Kategorier
Ekonomi

Löneoutsourcing i Stockholm gör det enkelt

Att kunna lämna över det löpande arbetet med löner till ett företag inom löneoutsourcing i Stockholm underlättar de dagliga rutinerna och gör att man kan fokusera på kärnverksamheten.

Det är alltid roligt när ett företag går så bra att man kan anställa mer personal. Men mer personal innebär också en hel del mer administrativt arbete för den som är ansvarig. För små och medelstora företag kan det därför bli en oerhörd avlastning att slippa hålla på med löner.
Det är ju inte bara en fråga om att betala ut samma summa till de anställda varje månad, utan det är så mycket annat att tänka på.

Företag som arbetar med löneoutsourcing i Stockholm kan ta över hela arbetet med löner och löneadministration. Kontaktar man företaget så kan man komma överens om vilka delar man vill lämna ifrån sig och få hjälp med.

Löneoutsourcing gör att man inte missar inbetalningar eller redovisningar

Det är mycket att tänka på när det gäller löner. Reseräkningar, utlägg och avgifter ska redovisas. Det viktiga är ju att alla redovisningar och skatter kommer in i tid, och har man anlitat ett företag som erbjuder löneoutsourcing så slipper man oroa sig för sådant.

Företaget har dessutom en stor kompetens när det gäller alla personalfrågor så man kan få stöd och råd när man undrar om något. Sjukskrivningar, pensionsfrågor och pensionsanalys är omfattande saker som kräver mycket kunnande och som man kanske inte hinner sätta sig in i. Då är det väldigt skönt att kunna rådfråga de som har rätt expertis.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning för lönsamhetens skull

Vem har ansvar för hyresavierna? Kanske skrivs de inte längre ut varje månad, men det ska komma in en betalning på rätt belopp till hyresvärden, och den funktionen är viktig att hantera.

Ibland behöver hyran höjas, eftersom fastighetskostnader ökar, men framför allt måste man hålla koll på beloppen och se till att alla verkligen betalar i tid. Att ha koll på ekonomin innebär att man ser till att man får de bidrag och avdrag man har rätt till, att hyresgästerna betalar punktligt och att du själv får in pengar nog för att betala dina egna räkningar. Detta är bara en liten del av allt som gäller ekonomisk förvaltning.

Planering och framförhållning

Hyresgästerna vill förstås ha valuta för sina pengar, och de brukar inte vara sena med att klaga över sådant som inte fungerar. Reparationer är nödvändiga ibland, och det är dyrt, men man får inte blunda för att det kan finnas behov av att byta tak eller göra stambyte på rören. Därför budgeterar man för det och sparar lite pengar varje år så att man kan ta den kostnaden när det behövs.

Anlitar du en expert på ekonomisk förvaltning får du hjälp med framförhållningen och kan budgetera och planera på rätt sätt. Det är en klok åtgärd att ta hjälp med detta, för du får tillgång till ett kontaktnät av ekonomer och jurister och även folk som kan byggregler. Du kan få hjälp med allt från den löpande bokföringen till kontraktsskrivning, tips om bidrag och avdrag eller omförhandling av låneräntor.

Kategorier
Ekonomi

Sluta ett kapitel i företagsboken

Det svåraste du kan göra är att veta när det är dags att sätta stopp för en dröm, som ett eget företag ofta är. Men det är viktigt att avsluta ett kapitel så att du kan påbörja ett nytt och bättre.

Företag som inte går bra, eller som till och med går i konkurs, är något som händer varje dag under hela året. Det kan kännas som ett stort misslyckande för den som startat företaget, men det behöver inte ha något som helst med det att göra. Alla förutsättningar kan vara rätt och ägaren kan arbeta dygnet runt, men ändå vill det bara inte ta fart. Eller så kan det ha varit ett blomstrande företag som plötsligt går rakt åt skogen. Utan att man vet varför det blev så. Då är det viktigt att man vet när det är dags att trampa på bromsen för att avsluta det kapitlet. En förutsättning för att också kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Sök själv eller åt någon annan

En konkursansökan är något som du själv kan lägga in om. Det kan vara för att du känner att du inte kan reda ut finanserna och helt enkelt behöver stoppa och avsluta på bästa sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Men det kan även vara så att någon annan väljer att skicka in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av de som du är skyldig pengar som gör valet. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se

Kategorier
Ekonomi

Lämna lönerna till proffs

Allt som har med löner och lönerapportering att göra är både omfattande och tidsödande. Som företagare är det smidigt att lämna bort hanteringen och istället införa löneoutsourcing.

Vill du inte sätta dig in i alla löneregler utan bara ha en smidig verksamhet som flyter på, där alla får sin lön rätt räknad och betald till sitt konto, kan du som företagare göra det lätt för dig. Du lämnar bara hela lönehanteringen till ett företag som är specialister på löneoutsourcing. Då gör man rätt för sig gentemot de anställda, men man slipper lägga tid på omfattande regler och lagtexter, lönetabeller och sjukersättningsregler, olika kollektivavtal och mycket annat.

Enhetligt och smidigt att hantera

Som chef behöver du bara anställa den personal du vill ha. Själva lönedelen med all lönekörning, utbetalning, rapportering till myndigheterna, kontrolluppgifter med mera sköts av någon annan. Det blir enklare för dig att hantera personalfrågorna, och när det gäller karensdagar eller övertidsregler kan du hänvisa till en expert.

Dessutom, om din egen personal sköter lönerna, har du frågan om sekretess. Oftast är enbart en anställd betrodd att sköta den uppgiften konfidentiellt, men om den personen blir sjuk eller vill ha ledigt, blir det problem. Löner ska betalas varje månad och pausar inte.

Ett företag med löneoutsourcing hanterar dina känsliga lönefrågor professionellt och utan personlig inblandning, och dessutom är de experter på allt kringarbete. Där finns ständigt personal som är uppdaterade om lagar och regler, dina uppgifter finns betryggande på pl

Kategorier
Ekonomi

Hjälp med administration

Ett företag kräver sitt på många olika sätt. Först och främst kärnverksamheten. Det du brinner för och det du får intäkter från. Sedan delen som du inte riktigt brinner för. Redovisning.

Försåvitt ditt företag inte har just redovisning som kärnverksamhet ser du troligen redovisning som ett nödvändigt ont. Riktigt ont är det inte egentligen. Efter vad din redovisning visar för siffror fakturerar du och tjänar pengar. Samarbete med myndigheter och med kunder bygger på en korrekt redovisning.

Den verkliga svårigheten när det gäller redovisning och administration kan ligga i tekniken och i kunskaperna. När man bemästrar den fungerar det oftast. Vad som däremot aldrig ändrar sig är antalet timmar på ett dygn och antalet dagar i veckan. Hur hinner och orkar du med ditt arbete med redovisning?

Anlita en expert

För många av oss lättar stress betydligt och konkret då vi bestämmer oss för att låta en utomstående firma ta hand om vår digitala redovisning. Det känns som om ett ok lyfts från axlarna. Plötsligt finns en hel del mer fri tid och också en övertygelse om att redovisningen sköts på bästa sätt.

Bokföring och övrig redovisning – bokslut och balansräkning – är både densamma och olika för olika företag. Medan vissa tjänster alltid måste utföras är omfattningen av den dagliga redovisningen olika. Vissa av oss föredrar också att sköta delar av redovisningen själva.

Ta kontakt med en kompetent och pålitlig firma inom branschen för ett möte och en offert. Ni kan komma fram till en lösning som frigör tid för dig. Mer information om digital redovisning på denna hemsida: digitalredovisning.nu

Kategorier
Ekonomi

När skulderna blir övermäktiga

Tingsrätten kan fatta beslut om att begära din verksamhet i kurs. Det görs när det inte är möjligt för dig att fortsätta driva företaget. Både gäldenären och borgenären kan ansöka om konkurs.

Det är inte alltid det går som man tänkt sig. Du hade säkert stora planer och ambitioner med ditt företag. Du skulle stadigt och successivt växa och kunna erövra mer och mer. Men livet som egenföretagare är sällan en dans på rosor. När det gått dåligt en längre tid finns det tyvärr sällan något annat alternativ än att kasta in handduken. Med andra ord kallas det för att gå i konkurs. Att ansöka om konkurs gör man när skulderna har blivit så pass höga att det inte är möjligt att fortsätta driva verksamheten. När du går i konkurs tar du alla överblivna tillgångar och betalar alla skulder du kan. Därefter är det slut på sagan om ditt företag. I alla fall för den här gången.

De beslutar om konkurs

När det handlar om skulder finns i regel två aktörer: gäldenär och borgenär. Den förstnämnda är den som är skuldsatt och den sistnämnda är den som ska ha betalt. Det är värt att veta att både gäldenären och borgenären kan ta beslut om att ansöka om att försätta en person eller företag i konkurs. Men det är inte någon av dem som beslutar om konkurs ska infalla eller inte. Det är tingsrätten efter en domstolsförhandling. Om konkursen går igenom slutar ditt bolag att existera och kan inte längre krävas på pengar. Läs mer om konkurs på denna hemsida: https://www.konkursen.nu/

Kategorier
Ekonomi

Behöver du en specialist på redovisning i Göteborg?

En firma kan gå hur bra som helst, men när det är full fart på affärerna får man inte glömma bort att ha kontroll på finanserna. Bokföringen är en viktig del i att behålla ekonomisk överblick.

Löpande bokföring av företagets affärshändelser är inte bara ett tvång, utan också ett verktyg för att analysera hur företaget går. Från rapporterna i redovisningen kan du få ledtrådar till hur du kan förbättra lönsamheten ännu mer. Du ser vad som kostar mest pengar. vilka kunder som köper mest, vilka produkter som är svårsålda och vad du kan spara in på. En specialist på redovisning i Göteborg kan ge dig snabba och träffsäkra råd.

Redovisning när den är som bäst

Att ta hjälp med redovisningen är något av det smartaste du kan göra, för om du anlitar en expert blir jobbet rätt gjort direkt. Efter en dag med kundservice och säljbesök kan det ta emot att sätta sig med bokföringen också. Bokföringslagen föreskriver att alla näringsidkare ska ha löpande redovisning av sina transaktioner.

I praktiken samlar man ofta papper i en liten hög, och den som har vana bokar snabbt in dem i datorn. Är man osäker, bokar fel eller låter papper ligga för att man inte vet vad man ska göra med dem, blir kvittohögen snabbt stor. Tar du hjälp av en expert får du dels de löpande affärshändelserna bokade, men du får också rådgivning om moms, avdrag och bidrag. Du kan ställa frågor och få värdefulla tips om utdelning och skatt.