Kategorier
Ekonomi

Lämna lönerna till proffs

Allt som har med löner och lönerapportering att göra är både omfattande och tidsödande. Som företagare är det smidigt att lämna bort hanteringen och istället införa löneoutsourcing.

Vill du inte sätta dig in i alla löneregler utan bara ha en smidig verksamhet som flyter på, där alla får sin lön rätt räknad och betald till sitt konto, kan du som företagare göra det lätt för dig. Du lämnar bara hela lönehanteringen till ett företag som är specialister på löneoutsourcing. Då gör man rätt för sig gentemot de anställda, men man slipper lägga tid på omfattande regler och lagtexter, lönetabeller och sjukersättningsregler, olika kollektivavtal och mycket annat.

Enhetligt och smidigt att hantera

Som chef behöver du bara anställa den personal du vill ha. Själva lönedelen med all lönekörning, utbetalning, rapportering till myndigheterna, kontrolluppgifter med mera sköts av någon annan. Det blir enklare för dig att hantera personalfrågorna, och när det gäller karensdagar eller övertidsregler kan du hänvisa till en expert.

Dessutom, om din egen personal sköter lönerna, har du frågan om sekretess. Oftast är enbart en anställd betrodd att sköta den uppgiften konfidentiellt, men om den personen blir sjuk eller vill ha ledigt, blir det problem. Löner ska betalas varje månad och pausar inte.

Ett företag med löneoutsourcing hanterar dina känsliga lönefrågor professionellt och utan personlig inblandning, och dessutom är de experter på allt kringarbete. Där finns ständigt personal som är uppdaterade om lagar och regler, dina uppgifter finns betryggande på pl