Kategorier
Ekonomi

Redovisning – fokusera på rätt saker

Har du en genomtänkt affärsidé och en plan som är väl förankrad i verkligheten? Det är ett måste för att din verksamhet ska ta fart och detta oavsett vilket område du har din specialitet inom. Att starta ett företag är spännande och ovisst där man måste vara beredd på att jobba hårt för att nå lönsamhet – och vinst.

I många fall så sker en rivstart där man orkar hur mycket som helst; man lägger ner extremt många timmar på att jobba. Något som också – till skillnad mot att vara anställd – hela tiden lönar sig. Det talande är att man även jobbar med allt. Utöver den speciella verksamheten – säg att du är snickare – så kommer du även att jobba med alla inköp av varor, verktyg, bilar och möbler till kontoret. Du kommer att sköta alla löneutbetalningar och du kommer att sköta all bokföring och redovisning.

Det senare är emellertid ofta det som till slut tar ut sin rätt och som kan skapa en olust. Att sköta sin redovisning korrekt är ett måste. Fel i den kan leda till straff – böter och, i värsta fall, näringsförbud. Det spelar heller ingen roll om det handlar om misstag eller om medvetet fusk. Man kan straffas lika hårt oavsett.

Ta hjälp av en redovisningsbyrå

Det vi verkligen vill poängtera är dock att redovisning, bokföring och all annan administration är själsdödande och förödande för kreativiteten. Detta säger – och riktar vi mot – till de som saknar vara och utbildning för det.

Kort sagt: du startar ett företag för att erbjuda dina kunder en tjänst eller en produkt som du vet att de vill ha. Det du verkligen brinner för och älskar. Allt eftersom så falnar glöden och du kommer att se att mindre och mindre tid läggs på den huvudsakliga uppgiften och där mer och mer tid läggs på all pappershantering, all administration och redovisning. En fälla som man bör undvika att hamna i.

Genom att ta professionell hjälp med allt detta så ger man sig själv en bättre möjlighet att lyckas. Lyckas både med att behålla lusten och glädjen och att lyckas rent affärsmässigt. Det är en förvisso en utgift. Att anlita en redovisningsbyrå kostar pengar, men det behöver inte handla om några enorma summor. Idag kan de mesta ske digitalt och det är en fördel sett till det rent ekonomiska. Du som företagare kan välja bland redovisningsbyråer över hela landet och du är inte bunden till en partner i den stad du bor i. Det gör att du kan komma billigare undan.

Skapa ett långsiktigt samarbete

Valet av en redovisningsbyrå ska inte enbart baseras på ekonomiska faktorer. Det finns en viktig sak att tänka på även utöver kostnaden och det är att den partner du väljer också förstår ditt företag, din ambitioner och hur din verksamhet ska utvecklas. Ett långsiktigt samarbete är att sikta mot och det kan göra att den personliga kontakten och tilliten måste finnas.

Du ska känna dig bekväm med den redovisningsbyrå du anlitar – och den ska veta vad du erbjuder, vad du har för mål och de ska även kunna hjälpa dig en bra bit på vägen för att nå dessa mål. Att en redovisningsbyrå även kan hjälpa med planering av skatt och komma med råd gällande investeringar är i sammanhanget ganska bortglömt. Rätt redovisningsbyrå kan hjälpa dig att ta nästa steg och göra så att ni – tillsammans – växer och når nya nivåer.