Kategorier
Artiklar

Företagsmäklare i Stockholm hjälpte butiken att överleva

Ibland kommer livet emellan och företagare tvingas sälja sina företag, något som drabbar företagets kunder. Då kan en företagsmäklare i Stockholm hjälpa till att hitta nya ägare.

Berit hade drivit sin lilla butik i många herrans år. Nu behövde hennes dotter hjälp med barnen då hon som ensamstående och nattarbetare har svårt att få barnomsorg. Berit ville hjälpa sin dotter och skulle själv snart gå i pension så det var bara en tidsfråga innan hon slutade jobba.

Bekymret var hur hon skulle berätta för sina kunder som troget kommit i alla år. De älskade hennes produkter och butiken hade blivit en del av det lilla samhället.

Företagsmäklare i Stockholm räddar samhällets lilla butik

Av en slump läser Berit om en företagsmäklare i Stockholm som hjälper att köpa och sälja företag. Kunde någon därute vilja köpa hennes butik? Hon kontaktade företagsmäklaren för att ta reda på hur det fungerade.

Denna kom på besök i butiken och de planerade för fotografering och hur de skulle sälja butiken. De kom fram till en plan och en tid senare fanns butiken på firmans hemsida.

En dag ringde telefonen och företagsmäklaren berättade att de fått ett bud. En person ville köpa hennes företag och fortsätta driva det i samma anda. Berits lycka visste inga gränser. Tänk att butiken skulle få vara kvar. Dessutom skulle hon få en liten buffert inför nystarten som kanske skulle räcka till en bostad eller varför inte ett litet hus att ta emot barnbarnen i. Läs mer om företagsmäklare på denna sida: företagsmäklarestockholm.net

Kategorier
Ekonomi

Löneoutsourcing i Stockholm gör det enkelt

Att kunna lämna över det löpande arbetet med löner till ett företag inom löneoutsourcing i Stockholm underlättar de dagliga rutinerna och gör att man kan fokusera på kärnverksamheten.

Det är alltid roligt när ett företag går så bra att man kan anställa mer personal. Men mer personal innebär också en hel del mer administrativt arbete för den som är ansvarig. För små och medelstora företag kan det därför bli en oerhörd avlastning att slippa hålla på med löner.
Det är ju inte bara en fråga om att betala ut samma summa till de anställda varje månad, utan det är så mycket annat att tänka på.

Företag som arbetar med löneoutsourcing i Stockholm kan ta över hela arbetet med löner och löneadministration. Kontaktar man företaget så kan man komma överens om vilka delar man vill lämna ifrån sig och få hjälp med.

Löneoutsourcing gör att man inte missar inbetalningar eller redovisningar

Det är mycket att tänka på när det gäller löner. Reseräkningar, utlägg och avgifter ska redovisas. Det viktiga är ju att alla redovisningar och skatter kommer in i tid, och har man anlitat ett företag som erbjuder löneoutsourcing så slipper man oroa sig för sådant.

Företaget har dessutom en stor kompetens när det gäller alla personalfrågor så man kan få stöd och råd när man undrar om något. Sjukskrivningar, pensionsfrågor och pensionsanalys är omfattande saker som kräver mycket kunnande och som man kanske inte hinner sätta sig in i. Då är det väldigt skönt att kunna rådfråga de som har rätt expertis.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning för lönsamhetens skull

Vem har ansvar för hyresavierna? Kanske skrivs de inte längre ut varje månad, men det ska komma in en betalning på rätt belopp till hyresvärden, och den funktionen är viktig att hantera.

Ibland behöver hyran höjas, eftersom fastighetskostnader ökar, men framför allt måste man hålla koll på beloppen och se till att alla verkligen betalar i tid. Att ha koll på ekonomin innebär att man ser till att man får de bidrag och avdrag man har rätt till, att hyresgästerna betalar punktligt och att du själv får in pengar nog för att betala dina egna räkningar. Detta är bara en liten del av allt som gäller ekonomisk förvaltning.

Planering och framförhållning

Hyresgästerna vill förstås ha valuta för sina pengar, och de brukar inte vara sena med att klaga över sådant som inte fungerar. Reparationer är nödvändiga ibland, och det är dyrt, men man får inte blunda för att det kan finnas behov av att byta tak eller göra stambyte på rören. Därför budgeterar man för det och sparar lite pengar varje år så att man kan ta den kostnaden när det behövs.

Anlitar du en expert på ekonomisk förvaltning får du hjälp med framförhållningen och kan budgetera och planera på rätt sätt. Det är en klok åtgärd att ta hjälp med detta, för du får tillgång till ett kontaktnät av ekonomer och jurister och även folk som kan byggregler. Du kan få hjälp med allt från den löpande bokföringen till kontraktsskrivning, tips om bidrag och avdrag eller omförhandling av låneräntor.

Kategorier
Ekonomi

Sluta ett kapitel i företagsboken

Det svåraste du kan göra är att veta när det är dags att sätta stopp för en dröm, som ett eget företag ofta är. Men det är viktigt att avsluta ett kapitel så att du kan påbörja ett nytt och bättre.

Företag som inte går bra, eller som till och med går i konkurs, är något som händer varje dag under hela året. Det kan kännas som ett stort misslyckande för den som startat företaget, men det behöver inte ha något som helst med det att göra. Alla förutsättningar kan vara rätt och ägaren kan arbeta dygnet runt, men ändå vill det bara inte ta fart. Eller så kan det ha varit ett blomstrande företag som plötsligt går rakt åt skogen. Utan att man vet varför det blev så. Då är det viktigt att man vet när det är dags att trampa på bromsen för att avsluta det kapitlet. En förutsättning för att också kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Sök själv eller åt någon annan

En konkursansökan är något som du själv kan lägga in om. Det kan vara för att du känner att du inte kan reda ut finanserna och helt enkelt behöver stoppa och avsluta på bästa sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Men det kan även vara så att någon annan väljer att skicka in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av de som du är skyldig pengar som gör valet. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se

Kategorier
Ekonomi

Lämna lönerna till proffs

Allt som har med löner och lönerapportering att göra är både omfattande och tidsödande. Som företagare är det smidigt att lämna bort hanteringen och istället införa löneoutsourcing.

Vill du inte sätta dig in i alla löneregler utan bara ha en smidig verksamhet som flyter på, där alla får sin lön rätt räknad och betald till sitt konto, kan du som företagare göra det lätt för dig. Du lämnar bara hela lönehanteringen till ett företag som är specialister på löneoutsourcing. Då gör man rätt för sig gentemot de anställda, men man slipper lägga tid på omfattande regler och lagtexter, lönetabeller och sjukersättningsregler, olika kollektivavtal och mycket annat.

Enhetligt och smidigt att hantera

Som chef behöver du bara anställa den personal du vill ha. Själva lönedelen med all lönekörning, utbetalning, rapportering till myndigheterna, kontrolluppgifter med mera sköts av någon annan. Det blir enklare för dig att hantera personalfrågorna, och när det gäller karensdagar eller övertidsregler kan du hänvisa till en expert.

Dessutom, om din egen personal sköter lönerna, har du frågan om sekretess. Oftast är enbart en anställd betrodd att sköta den uppgiften konfidentiellt, men om den personen blir sjuk eller vill ha ledigt, blir det problem. Löner ska betalas varje månad och pausar inte.

Ett företag med löneoutsourcing hanterar dina känsliga lönefrågor professionellt och utan personlig inblandning, och dessutom är de experter på allt kringarbete. Där finns ständigt personal som är uppdaterade om lagar och regler, dina uppgifter finns betryggande på pl

Kategorier
Ekonomi

Hjälp med administration

Ett företag kräver sitt på många olika sätt. Först och främst kärnverksamheten. Det du brinner för och det du får intäkter från. Sedan delen som du inte riktigt brinner för. Redovisning.

Försåvitt ditt företag inte har just redovisning som kärnverksamhet ser du troligen redovisning som ett nödvändigt ont. Riktigt ont är det inte egentligen. Efter vad din redovisning visar för siffror fakturerar du och tjänar pengar. Samarbete med myndigheter och med kunder bygger på en korrekt redovisning.

Den verkliga svårigheten när det gäller redovisning och administration kan ligga i tekniken och i kunskaperna. När man bemästrar den fungerar det oftast. Vad som däremot aldrig ändrar sig är antalet timmar på ett dygn och antalet dagar i veckan. Hur hinner och orkar du med ditt arbete med redovisning?

Anlita en expert

För många av oss lättar stress betydligt och konkret då vi bestämmer oss för att låta en utomstående firma ta hand om vår digitala redovisning. Det känns som om ett ok lyfts från axlarna. Plötsligt finns en hel del mer fri tid och också en övertygelse om att redovisningen sköts på bästa sätt.

Bokföring och övrig redovisning – bokslut och balansräkning – är både densamma och olika för olika företag. Medan vissa tjänster alltid måste utföras är omfattningen av den dagliga redovisningen olika. Vissa av oss föredrar också att sköta delar av redovisningen själva.

Ta kontakt med en kompetent och pålitlig firma inom branschen för ett möte och en offert. Ni kan komma fram till en lösning som frigör tid för dig. Mer information om digital redovisning på denna hemsida: digitalredovisning.nu

Kategorier
Juridik

Tryggt med juridisk assistans

Om man är på gång att skriva ett avtal, lämna ett anbud på en upphandling eller befinner sig i en rättstvist kan man med en affärsjurist vid sin sida vara säker på att allt går rätt till.

Ett mindre företag kan ibland behöva en affärsjurist för att parera mellan lagar och paragrafer. Ett tips kan vara att redan vid starten se vilka advokatfirmor som finns att tillgå och vilka tjänster de tillhandahåller. Om det skulle uppstå en situation där man behöver rättslig hjälp vet man då redan vart man ska vända sig. Ju större företaget blir, antingen i omsättning eller antal projekt som behöver utförliga avtal, desto större blir behovet av en jurist.

Juridisk hjälp är en del av företaget

Vissa företag arbetar i branscher där avtal och krav på dokumentation är en del av vardagen. Då kanske det är dags att skaffa en jurist som ägnar större delen av sin tid företaget, vilket gör att man blir en viktig kund för advokatfirman. Det kan ge en del fördelar i det långa loppet.

Vilka tjänster erbjuder affärsjurister

De flesta erbjuder liknande tjänster. Skillnaden kan dock vara att vissa profilerar sig mot specifika områden. Stora juristfirmor kan ha specialister inom många olika områden. Här är några av dem:

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Fordringsrätt
  • Arbetsrätt
  • Offentlig upphandling

Det är bara några av tjänsterna som jurister inriktade på affärsrätt kan hjälpa till med. Vad behöver företaget? Ta en funderare och samla information så den finns nära till hands om, eller när det dyker upp ett behov. Du kan läsa mer om affärsjuridik på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

Kategorier
Företag

Viktigt att se över säkerheten på företaget

När den nya tekniken har utvecklats har också brottsligheten förändrats. Risken att utsättas för stöld av känslig information och tillgångar har ökat markant. Men det finns hjälp att få.

Idag sker många stölder genom att kriminella tar sig in digitalt i databaser och stjäl information och viktiga dokument. För att kunna förhindra detta måste man som företag ligga steget före och se till att dessa brottslingar inte har någon möjlighet att komma åt känslig information. Det gäller att tidigt göra upp en plan för hur man bäst kan skydda både tillgångar, material och information på bästa sätt. Säkerheten måste helt anpassas efter både företaget och verksamheten. Eftersom hoten kan se ut på många olika sätt kan det vara bra att få säkerhetsrådgivning utifrån av ett erfaret säkerhetsföretag.

Säkerhetsrådgivning även som privatperson

För att man ska kunna sätta upp ett skydd måste man först göra en riskanalys och ta reda på vad som behöver skyddas och från vem. Det kan handla om att hindra personer fysiskt från att ta sig in genom bra larm och lås, men också hur man förhindrar att kriminella tar sig in i databaser. Det händer också att man som privatperson kan behöva hjälp med säkerhetsrådgivning. Många kriminella har blivit proffs på att roffa åt sig bankId och att stjäla identiteter. Men man kan även ha en hotbild mot sig och behöva hjälp med skydd. Det finns säkerhetsföretag som arbetar med alla dessa frågor och som kan hjälpa både företag, privatpersoner och organisationer med säkerhetsarbetet. Läs mer om säkerheten på ditt företag på denna hemsida: 2secure.se

Kategorier
Artiklar

Behöver du bokföringshjälp?

Alla näringsidkare måste ha ordnad bokföring. I ett aktiebolag har man oftast en revisor, och kanske något proffs som gör bokföringen. Anlitar du en bokföringsbyrå eller söker du det?

Som ägare till ett aktiebolag har du lite mer regelbundna skyldigheter än vad en enskild firma har. Ju högre omsättning, ju oftare momsredovisning till exempel. Ett aktiebolag brukar ha ganska mycket uppdrag eller försäljning, kanske också personal som ska ha löner. Det är skatter och arbetsgivaravgifter som ska bokas. Lämna bort bokföringen till ett proffs så får du mer tid över för att göra det som är ditt intresse, och företagets egentliga verksamhet.

Bokföring för intressenternas skull

Du måste bokföra enligt Bokföringslagen, men i ett aktiebolag är uppgifter om din verksamhet lite mer offentliga. På exempelvis en sida som Alla Bolag går folk ofta in och tittar. Hur går ditt företag? Omsättning, resultat, verksamhet, styrelsemedlemmar, allt sådant kan man lätt se. Din bokföring ligger till grund för de siffror som visas där och som framgår av din årsredovsning.

Dina intressenter kan gå in och titta. Det är både kunder som tänker göra en stor beställning, platssökande som vill jobba hos dig och leverantörer som ska fundera på att ge dig kredit. Alla har de intresse av att se så att ditt företag går bra och är välskött, så att de kan lita på dig. En bra början på att få ett välskött företag är att lämna bokföringen till proffs. Kanske kan du också få tips om bidrag och avdrag eller hur du kan öka lönsamheten.

Läs mer om bokföring på denna hemsida: bokföringaktiebolag.se

Kategorier
Företag

Vad är företagsrekonstruktion?

Istället för att låta företaget gå i konkurs så kan man få hjälp att upprätthålla företaget med hjälp av en företagsrekonstruktion. Hur detta görs och vad det är kan du läsa mer om nedan.

Inte alla företag blir särskilt lyckade, så är det bara. Man får en idé och tycker att allting låter så bra men sedan i efterhand kan det bli precis tvärtom. Många företag går i konkurs just på grund av dåliga idéer men en del företag som kämpat och som det gått riktigt bra för, kan också bli stående framför en konkurs. Men det finns sätt att undvika en sådan, i alla fall om det bedöms möjligt i tingsrätten. Istället för att gå i konkurs, som är något definitivt, så kan man få hjälp att behålla sitt företag med hjälp av en företagsrekonstruktion.

Att undvika konkurs

En företagsrekonstruktion innebär kort och gott att man försöker avveckla företagets skulder utan konkurs. Det är tingsrätten som avgör om detta ens är möjligt och går att genomföra. Man skickar in begäran om rekonstruktion dit och sedan ska de ta ett beslut om det är möjligt eller inte. Efter en avslutad företagsrekonstruktion är det meningen att företaget ifråga ska kunna fortsätta sin verksamhet, men då utan några skulder. I vissa fall fungerar det inte så, utan företaget försätts i direkt konkurs, det blir då med andra ord definitivt. Det är antingen den person som står i skuld eller de borgenärer som lånat ut pengar som skickar in ansökan om företagsrekonstruktion.