Kategorier
Reklam

Proffsen kan det senaste inom utomhusreklam

I dagens samhälle utsätts vi för många intryck. Ett sätt att fånga människors intresse är med väl utformad utomhusreklam. Proffsen kan de senaste trenderna.

Utomhusreklam kan vara provocerande. Det är ofta det som är meningen. Reklamen ska få oss att reagera och tänka. Genom att vi ser den på många ställen så nöts också budskapet in även när vi har slutat att direkt bry oss om den. De som designar utomhusreklam är väl medvetna om allt detta.

Proffsen på utomhusreklam tillämpar ett helhetstänk och sin kreativitet för att nå det önskade resultatet. De kan använda sig av många olika sätt för att förmedla ett budskap. Traditionella affischer och anslag vid till exempel busshållplatser finns absolut kvar. På fastigheter kan man också ordna stora fasadvepor som verkligen faller i blickfånget.

Digital utomhusreklam

Modern teknik möjliggör dock också nya lösningar för utomhusreklam. Med hjälp av digitala skärmar är det lätt att förnya reklambudskapet. De kan till och med visa rörliga bilder, med ljud eller utan. Ja, utomhusreklam med ljud får verkligen människor att rikta blicken dit du önskar.

Digitala reklamannonser blir vanligare och vanligare. Du kan se dem på stan, i butikerna eller på gymmet. Andra platser där det ofta vistas många människor är också lämpliga för dessa skärmar. Det kan vara idrottsanläggningar, flygplatser och eller tågstationer där folk uppehåller sig en längre tid. Genom att förmedla rörliga bilder kan man bibehålla deras intresse. Marknadsföring är något som ständigt utvecklas, och proffsen vet vad som är det senaste inom utomhusreklam.

Kategorier
Ekonomi

Bokföring Stockholm – välj en lösning för dina behov

Bokföring är en extremt viktig del i varje företag. Oavsett om det handlar om en global jätte eller om en lokalt litet enmansföretag så måste bokföringen skötas i enlighet med de lagar och regler som finns. Det svåra med detta är att bokföring tar tid att sköta och att det dessutom inte är helt enkelt att få grepp om vad som ska inkluderas i detta samt hur man ska göra. Genom att välja professionell bokföring i Stockholm så släpper ett ok från axlarna och man kan som företagare fullt ut fokusera på det huvudsakliga område man specialiserat sig på.

Vi lever i en tid där allt fler väljer att testa sina vingar och starta eget. Det handlar ofta om en livslång dröm där man själv kan styra över arbetsuppgifter, arbetstid och – om det går bra – vilken lön man vill plocka ut. Att driva eget är att själv sätta sig i förarsätet även över det egna arbetslivet. Men, det handlar också om att säkerställa att man kan göra det värv man valt att rikta in sig på – utan en massa distraktioner.

En gemensam nämnare mellan många företag som misslyckas handlar om bokföring och övrig administration. Få är medvetna om vilken tid detta kräver och att det även är ett område där man vid misstag också tar stora risker. Man går in som företagare med en förhoppning om att skapa lönsamhet och skapa ett friare liv – men finner sig själv sittande med sin bokföring i Stockholm och lägger ner en stor del av både tid och energi på detta.

Professionell bokföring i Stockholm ger dig mer tid

Här kan man definitivt tjäna på att anlita en redovisningsbyrå som hjälper med bokföring i Stockholm. Genom detta så frigör man den tid som krävs för att få hjulen att rulla: man kan dra in fler uppdrag, man klarar av att slutföra dessa och man får genom detta in nya, friska pengar att använda för vidare utveckling. Ser man till professionell bokföring så handlar det även om rådgivning.

Hur mycket betalar du i skatt och finns det månne något avdrag som du missat att göra i samband med din deklaration? Professionell bokföring innebär att du betalar för en tjänst – men inte sällan så ger just den hjälpen dig en massa pengar tillbaka. Det handlar om en ren investering.

Flexibel bokföring i Stockholm

Idag ser man även att många byråer anpassat sig efter vår tid. Detta innebär att det mesta av bokföring och liknande frågor kan skötas online och där du som företagare inte behöver åka till något kontor med luntor av papper. Redovisningsbyråer skapar skräddarsydda lösningar för din bokföring i Stockholm och hittar system som passar just för dig och din verksamhet.

Detta innebär att du dels kan få bättre priser och dels också att du har all möjlighet att skapa en framtid där ni växer tillsammans: företaget du anlitar för din bokföring i Stockholm ser din utveckling och vet om hur dina behov ser ut. Det borgar för ett lönsamt samarbete i framtiden.

Kategorier
Artiklar

Fallskyddsutbildning räddar liv

Som arbetsgivare har man ett stort ansvar vad gäller säkerhet för sina anställda. Säkerheten ska alltid sättas i första rummet och arbetar man exempelvis inom byggbranschen så måste man regelbundet utbildas inom olika områden för att veta hur exempelvis utrustningen fungerar och hur man ska agera för att minimera risken för olyckor.

Målet är att ingen ska skadas eller avlida som en följd av att man går till sitt arbete. Men, tyvärr så har detta mål blivit placerat allt längre bort och det finns en dyster trend i Sverige där allt fler arbetsplatsolyckor äger rum. Det är en trend som måste brytas. De regler och lagar som finns måste återigen börja följas och företag kan inte längre gömma sig bakom exempelvis underleverantörer i samband med att man åtar sig större entreprenader.

Relevanta utbildningar måste erbjudas samtliga som ska arbeta och i synnerhet gäller detta för arbete som sker ovanför marknivå: fallskyddsutbildning är något som räddar liv och som dessutom ger betydligt effektivare arbeten i slutändan. Det handlar om något som aldrig frå sidsteppas.

Välj en flexibel fallskyddsutbildning

Företag kan tyvärr hitta ursäkter för att inte anmäla anställda till en fallskyddsutbildning och en av de vanligaste handlar om tiden. Det är också en ursäkt som är lätt att förstå: hur kan man hitta luckor i ett tight schema för att utbilda personalen och låta värdefull arbetstid – och därmed inkomster – stå tillbaka? Det finns poänger i detta, men inga ursäkter: ska man arbeta på högre höjder så krävs ett godkännande för arbetet i fråga.

Och, idag finns det dessutom betydligt smidigare lösningar än förr. Genom att välja en fallskyddsutbildning som sker digitalt gällande den teoretiska delen så sparar man en massa tid – och detta utan att göra avkall på kunskapen och inlärningen. En anställd kan gå igenom teorin och lära sig via mobilen, via datorn eller via paddan. Denna kan lyssna, spola tillbaka, titta närmare på olika moment och hela tiden ta in kunskaperna på djupet. Att jämföra med en föreläsning tillsammans mer resten av arbetsgänget där man ofta får svårt att hålla koncentrationen uppe och där inlärningen också blir därefter. Praktiken måste emellertid hållas i mer fysiskt, men även där finns idag mer flexibla lösningar där man som företag antingen kan välja att boka in en tid på den egna arbetsplatsen – eller där man besöker utbildarnas egna lokaler.

Oavsett vilket så följs alltid teori och praktik upp innan ett godkännande – med en giltighetstid, beroende på paket i utbildningen, om minst två år. Teoriprovet är alltid övervakat i enlighet med det regelverk som finns. Att anmäla ett företag till en fallskyddsutbildning är en rejäl investering i både de anställdas hälsa och arbetsmiljö och i den egna verksamheten. Man kan i och med detta åta sig jobb som andra företag inte kan erbjuda och därigenom kan man också öka den egna omsättningen. Att jobben man utför blir säkrare och mer effektiva är ytterligare en fördel med ett godkännande vid en fallskyddsutbildning. Det är en rejäl investering, på alla sätt. Läs mer om fallskyddsutbildning på denna sajt: https://www.fallskyddsutbildning.net/

Kategorier
Företag

Få företagets säkerhet på topp med säkerhetsoptimering

Att göra en säkerhetsoptimering emellanåt är alltid bra. Personal slutar, andra börjar och rutiner försvinner utan att man märker det. Risken är att man sätter säkerheten ur spel.

Hur står det till med säkerheten på företaget? Det kanske inte är frågan man ställer sig dagligdags, direkt. Egentligen ska man inte behöva göra det heller, men en översikt med jämna mellanrum är bra. Vilken säkerhet man syftar på kan vara olika. Det kan vara tryggheten för de anställda, nycklar, it-säkerhet med mera. När man talar om att säkerhetsoptimera så pratar man om att inkludera flera aspekter under samma paraply.

Det är lätt att vara hemmablind på firman, och man ser inte eventuella brister i säkerheten. Då är det nyttigt att använda en extern hjälp som kan se på säkerheten med nya ögon. Olika företag har olika behov av säkerhet och säkerhetsnivåer. En del företag har behov av personskydd, medan andra behöver uppdatera sina passersystem.

Säkerhetsoptimering på flera sätt

Andra säkerhetsaspekter är brand och inbrott som till viss del kan gå hand i hand. Exempelvis kan man koppla ihop inbrottslarm med brandlarm så det larmar för båda. Man kan även ha ett separat utrymningslarm kopplat till brandlarmet. Behöver man utrymma lokalerna av någon anledning, kan man ha ett intalat meddelande som upplyser de anställda om det.

Att integrera olika säkerhetssystem med varandra är bra. Det är också bra att med jämna mellanrum göra säkerhetsanalyser. Det gör att man optimerar företagets säkerhet på alla plan, och man kan tryggt arbeta vidare. Läs mer om säkerhetsoptimering på denna sida: https://www.senecta.se/

Kategorier
Företag

Så sker en kulturförändring i en fotbollsklubb

En kulturförändring sker inte över en natt. När ett företag eller en förening behöver förändra måste det få ta tid. Det handlar om att ha rätt människor på plats, och inte minst rätt kunskaper.

Ibland kan man höra att kulturen sitter i väggarna. Man kan till exempel få höra att det i fotbollsklubben Bayern Münchens korridorer på Allianz Arena finns en inpräntad vinnarkultur. Det sträcker sig hela vägen från omklädningsrummet upp till kontoret och kansliet. Som en röd tråd. Alla jobbar mot samma mål och har samma drivkraft. Det finns inget alternativ som inte har begreppet “seger” i sig. Det finns som sagt med andra ord en vinnarkultur. En kultur som sedan länge sitter i väggarna. Alla nya spelare, ledare och kanslipersonal som rekryteras av klubben blir därför snabbt också en del av samma kultur. Så har de blivit en av världens mest framgångsrika fotbollsklubbar.

Kulturförändring kräver tålamod

Många fotbollsklubbar tittar med avundsjuka ögon på vad Bayern München har byggt upp. De kanske länge har saknat den vinnarkultur som storklubben besitter. De hade mer än gärna velat göra en kulturförändring i sin egen förening. Men en sådan förändring är inte enkel. Den tar tid. Framför allt måste den vara målmedveten och utsättas för stort tålamod. Det krävs också rätt människor på rätt positioner. Människor med kunskaper om hur man går från ord till handling och hur man både tar sikte och följer en inslagen väg. Allt handlar idag inte om pengar. Mycket är kultur.

Kategorier
Ekonomi

Redovisningsbyrå är facit för småföretag i Stockholm

Allt du vill är att göra det du älskar. Inte trassla med bokföringen. Eller bli av med halva arvodet till en fakturaservice. Slipp båda delar genom att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm.

Stockholm drar, precis som de flesta andra huvudstäder, till sig människor som drivs av passion och egensinne. Många av dem startar företag för att kunna arbeta med det de älskar, under de former de trivs med. Ett helt fantastiskt upplägg. Om det inte vore för det där med bokföringen. Visserligen finns det aktörer som erbjuder sina kunder att fakturera för sina tjänster utan att ha ett eget företag, men då försvinner oftast en betydande summa från varje arvode. Det finns faktiskt många egenanställda som skulle tjäna på att anlita en proffsig men prisvärd redovisningsbyrå i Stockholm i stället. För de finns.

Redovisningsbyrå behöver inte vara dyrt

Det går ett rykte bland många små entreprenörer i uppstartsfasen att det är ofantligt dyrt att anlita en redovisningsbyrå. Det behöver det inte alls vara. Kostnaden är mycket varierande beroende på vilken byrå du väljer, och påverkas alltid av storleken på din firmas verksamhet. När du inte har så komplicerad bokföring och redovisning att göra i firman kommer det inte heller att kosta skjortan att anlita en redovisningsbyrå. Du vet heller aldrig vilka uppdrag som lurar runt hörnet. Kanske kommer du plötsligt kunna fakturera betydligt mer än du väntat dig? Då är det surt att behöva betala provision på arvodet till en fakturatjänst. Satsa på en redovisningsbyrå redan nu istället.

Kategorier
Artiklar

Företagsmäklare i Stockholm hjälpte butiken att överleva

Ibland kommer livet emellan och företagare tvingas sälja sina företag, något som drabbar företagets kunder. Då kan en företagsmäklare i Stockholm hjälpa till att hitta nya ägare.

Berit hade drivit sin lilla butik i många herrans år. Nu behövde hennes dotter hjälp med barnen då hon som ensamstående och nattarbetare har svårt att få barnomsorg. Berit ville hjälpa sin dotter och skulle själv snart gå i pension så det var bara en tidsfråga innan hon slutade jobba.

Bekymret var hur hon skulle berätta för sina kunder som troget kommit i alla år. De älskade hennes produkter och butiken hade blivit en del av det lilla samhället.

Företagsmäklare i Stockholm räddar samhällets lilla butik

Av en slump läser Berit om en företagsmäklare i Stockholm som hjälper att köpa och sälja företag. Kunde någon därute vilja köpa hennes butik? Hon kontaktade företagsmäklaren för att ta reda på hur det fungerade.

Denna kom på besök i butiken och de planerade för fotografering och hur de skulle sälja butiken. De kom fram till en plan och en tid senare fanns butiken på firmans hemsida.

En dag ringde telefonen och företagsmäklaren berättade att de fått ett bud. En person ville köpa hennes företag och fortsätta driva det i samma anda. Berits lycka visste inga gränser. Tänk att butiken skulle få vara kvar. Dessutom skulle hon få en liten buffert inför nystarten som kanske skulle räcka till en bostad eller varför inte ett litet hus att ta emot barnbarnen i. Läs mer om företagsmäklare på denna sida: företagsmäklarestockholm.net

Kategorier
Ekonomi

Löneoutsourcing i Stockholm gör det enkelt

Att kunna lämna över det löpande arbetet med löner till ett företag inom löneoutsourcing i Stockholm underlättar de dagliga rutinerna och gör att man kan fokusera på kärnverksamheten.

Det är alltid roligt när ett företag går så bra att man kan anställa mer personal. Men mer personal innebär också en hel del mer administrativt arbete för den som är ansvarig. För små och medelstora företag kan det därför bli en oerhörd avlastning att slippa hålla på med löner.
Det är ju inte bara en fråga om att betala ut samma summa till de anställda varje månad, utan det är så mycket annat att tänka på.

Företag som arbetar med löneoutsourcing i Stockholm kan ta över hela arbetet med löner och löneadministration. Kontaktar man företaget så kan man komma överens om vilka delar man vill lämna ifrån sig och få hjälp med.

Löneoutsourcing gör att man inte missar inbetalningar eller redovisningar

Det är mycket att tänka på när det gäller löner. Reseräkningar, utlägg och avgifter ska redovisas. Det viktiga är ju att alla redovisningar och skatter kommer in i tid, och har man anlitat ett företag som erbjuder löneoutsourcing så slipper man oroa sig för sådant.

Företaget har dessutom en stor kompetens när det gäller alla personalfrågor så man kan få stöd och råd när man undrar om något. Sjukskrivningar, pensionsfrågor och pensionsanalys är omfattande saker som kräver mycket kunnande och som man kanske inte hinner sätta sig in i. Då är det väldigt skönt att kunna rådfråga de som har rätt expertis.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning för lönsamhetens skull

Vem har ansvar för hyresavierna? Kanske skrivs de inte längre ut varje månad, men det ska komma in en betalning på rätt belopp till hyresvärden, och den funktionen är viktig att hantera.

Ibland behöver hyran höjas, eftersom fastighetskostnader ökar, men framför allt måste man hålla koll på beloppen och se till att alla verkligen betalar i tid. Att ha koll på ekonomin innebär att man ser till att man får de bidrag och avdrag man har rätt till, att hyresgästerna betalar punktligt och att du själv får in pengar nog för att betala dina egna räkningar. Detta är bara en liten del av allt som gäller ekonomisk förvaltning.

Planering och framförhållning

Hyresgästerna vill förstås ha valuta för sina pengar, och de brukar inte vara sena med att klaga över sådant som inte fungerar. Reparationer är nödvändiga ibland, och det är dyrt, men man får inte blunda för att det kan finnas behov av att byta tak eller göra stambyte på rören. Därför budgeterar man för det och sparar lite pengar varje år så att man kan ta den kostnaden när det behövs.

Anlitar du en expert på ekonomisk förvaltning får du hjälp med framförhållningen och kan budgetera och planera på rätt sätt. Det är en klok åtgärd att ta hjälp med detta, för du får tillgång till ett kontaktnät av ekonomer och jurister och även folk som kan byggregler. Du kan få hjälp med allt från den löpande bokföringen till kontraktsskrivning, tips om bidrag och avdrag eller omförhandling av låneräntor.

Kategorier
Ekonomi

Sluta ett kapitel i företagsboken

Det svåraste du kan göra är att veta när det är dags att sätta stopp för en dröm, som ett eget företag ofta är. Men det är viktigt att avsluta ett kapitel så att du kan påbörja ett nytt och bättre.

Företag som inte går bra, eller som till och med går i konkurs, är något som händer varje dag under hela året. Det kan kännas som ett stort misslyckande för den som startat företaget, men det behöver inte ha något som helst med det att göra. Alla förutsättningar kan vara rätt och ägaren kan arbeta dygnet runt, men ändå vill det bara inte ta fart. Eller så kan det ha varit ett blomstrande företag som plötsligt går rakt åt skogen. Utan att man vet varför det blev så. Då är det viktigt att man vet när det är dags att trampa på bromsen för att avsluta det kapitlet. En förutsättning för att också kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Sök själv eller åt någon annan

En konkursansökan är något som du själv kan lägga in om. Det kan vara för att du känner att du inte kan reda ut finanserna och helt enkelt behöver stoppa och avsluta på bästa sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Men det kan även vara så att någon annan väljer att skicka in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av de som du är skyldig pengar som gör valet. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se